Plannen voor woningen op Motorhuis-locatie in Leiden

Deel dit artikel

De gemeente Leiden en Spuigroep Vastgoed B.V. hebben een intentieovereenkomst gesloten om samen de nieuwbouwplannen op de Motorhuislocatie te onderzoeken. Het gaat om de Vondellaan 80 in Leiden. Spuigroep heeft plannen om deze locatie te ontwikkelen van garage met showroom naar woningen met voorzieningen. De plannen sluiten aan bij de ambities van de gemeente.
De gemeente Leiden en Spuigroep Vastgoed B.V. gaan komende tijd samen bekijken wat de mogelijkheden op de Motorhuislocatie zijn. Afspraken over deze onderzoeksperiode zijn vastgelegd in de intentieovereenkomst.
Voor het Vondelkwartier wordt op dit moment een gebiedsvisie opgesteld. De gebiedsvisie geeft een abstract toekomstbeeld en biedt concrete ontwikkelkaders voor de verschillende ontwikkelingen. De plannen van het Motorhuis moeten passen binnen deze kaders. Deze ontwikkeling biedt de kans om een start te maken met de ontwikkeling van het Vondelkwartier tot een levendige stadsbuurt, waarbij bereikbaarheid van de buurt, meer groen en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten zijn.

Geef een reactie