Glasvezelverbinding tussen gemeenten Katwijk en Noordwijk


Deel dit artikel

De gemeenten Katwijk en Noordwijk stellen de nieuwe glasvezelverbinding tussen de gemeenten Noordwijk en Katwijk in werking. De verbinding is eind juli gerealiseerd. De 7 kilometer lange glasvezel verbindt niet alleen de twee gemeentehuizen, maar onder andere ook de gezamenlijke milieustraat van Katwijk en Noordwijk.

De glasvezelverbinding is een randvoorwaarde voor verschillende samenwerkingsvormen. Niet alleen voor de milieustraat, die beide gemeenten vanaf dit voorjaar samen exploiteren, maar ook voor het gezamenlijk opgaan bij rampen en crisissituaties en mogelijke nieuwe (digitale) vormen die in de toekomst worden geïnitieerd.

Namens de gemeente Katwijk heeft wethouder Willem van Duijn en namens gemeente Noordwijk, wethouder Leon van As, op 2 augustus de openingshandeling uitgevoerd. Er is een korte symbolische handeling georganiseerd, waarmee deze belangrijke verbinding ‘geopend’ werd.

Geef een reactie