Erica Terpstra als gastspreker bij MareGroep


Deel dit artikel

Onlangs vond in Partycentrum La France te Oegstgeest een bijzondere bijeenkomst plaats: MareGroep organiseerde daar voor alle leden van de regionale ondernemersverenigingen (NOV, ONDB, TOV, PVOO, KOV, WOP en KBB) een meeting om het bedrijfsleven nog meer te stimuleren om mensen uit de SW zo regulier mogelijk te laten werken. 41% van de medewerkers van MareGroep (ofwel 341 van de 826) werken al in het reguliere bedrijfsleven, wat landelijk gezien bovengemiddeld is. Met de toekomstige Wet Werken Naar Vermogen zal het beroep op het bedrijfsleven alleen maar groter worden.


Directeur Hooite Muller benadrukte dat er samen met de gemeenten overlegd wordt hoe hier in de toekomst inhoud aan gegeven kan worden, om zo effectief en efficiënt mogelijk meer te doen met minder.
Om de werkgevers te enthousiasmeren, was mevrouw Erica Terpstra als gastspreker aanwezig. Als topzwemster nam mevrouw Terpstra o.a. deel aan twee Olympische Spelen, ze werd in 1977 lid van de Tweede Kamer-fractie van de VVD en was tussen 1994 en 1998 Staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tevens was ze van januari 2004 tot mei 2010 voorzitter van het NOC*NSF. De uitgelezen persoon om deze bijeenkomst luister bij te zetten dus.

Samen met een panel van 4 opdrachtgevers, bestaande uit Gerben van Duin (wethouder Noordwijk), André van Herk (directeur UTS Nederland), Roel Knuppe (mede-vennoot Bax Speciaal Drukkerij) en Jeroen Harinck (Managing Director Cintas Document Management) sprak ze het publiek op ludieke wijze toe, waarbij leuke anekdotes uit haar sportverleden niet ontbraken.
Op de slotvraag welke ondernemers nog geen MareGroep-personeel in dienst hadden, werd vanuit het 150 ondernemers tellende publiek een aantal handen opgestoken. Mevrouw Terpstra was tevreden met dit resultaat, maar sloot haar presentatie af met de wens dat ook deze laatste paar ondernemers de mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen, nog eens zorgvuldig bekijken.
Na afloop was er voor alle genodigden gelegenheid om te netwerken en vragen te stellen.

Geef een reactie