Verplicht indienen suppletieaangifte BTW


Deel dit artikel

Met ingang van 1 januari 2012 bestaat er een wettelijke verplichting om onjuistheden in een aangifte omzetbelasting te corrigeren. Deze verplichting geldt als blijkt dat er te veel of te weinig omzetbelasting is afgedragen.

De suppletieaangifte omzetbelasting moet ingediend worden op het moment dat de ondernemer weet dat er een onjuistheid in een aangifte omzetbelasting zit. Dit wordt meestal geconstateerd bij het opstellen van de jaarrekening. Het alleen opnemen van het bedrag dat te veel of te weinig is betaald in de winstaangifte (voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting) wordt niet aangemerkt als een suppletieaangifte.

De suppletieaangifte dient tijdig ingediend te worden. Is de suppletieaangifte tijdig ingediend dan wordt deze aangemerkt als een ‘vrijwillige verbetering” en zal slechts een beperkte verzuimboete wegens het niet tijdig betalen van de verschuldigde omzetbelasting worden opgelegd. De verzuimboete bedraagt 5% van de verschuldigde omzetbelasting (met een maximum van € 4.920).

Op het moment dat de Belastingdienst weet of behoort te weten dat er een onjuiste aangifte omzetbelasting is ingediend, is de suppletieaangifte te laat ingediend. Op het moment dat de suppletieaangifte niet tijdig is ingediend en het leidt tot een naheffingsaanslag dan kan een boete van 100% van de verschuldigde omzetbelasting worden opgelegd. Deze boete staat los van een verzuim- of vergrijpboete wegens het niet tijdig betalen van de verschuldigde omzetbelasting. Deze boetes kunnen derhalve naast elkaar worden opgelegd.

De nieuwe regeling geldt trouwens voor alle suppletieaangiften die vanaf 1 januari 2012 ingediend dienen te worden, ook voor suppletieaangiften die betrekking hebben op de jaren voor 2012.

Oscar Meijrink

Geef een reactie