Column Menno Smitsloo: Zonder ondernemers geen economie

We kennen allemaal het gezegde ‘geld moet rollen’. Als dat niet gebeurt, is er geen economie. Er wordt vaak vergeten dat het de ondernemers zijn, die de conjunctuur op gang houden of brengen. Door hen ontstaat de groei. Nieuwe initiatieven gaan namelijk altijd gepaard met investeringen, die op hun beurt weer veel werk voor toeleveranciers en dienstverleners opleveren. Er is nu nog een behoorlijke liquiditeit bij de meeste bedrijven en vele particulieren, maar dat geld daalt in waarde, omdat de meesten het niet meer durven uit te geven, uit angst voor de gevolgen van wat er op het ogenblik allemaal naar de knoppen gaat. Ik stel vast dat juist daardoor het gehele economische proces vastzit. Wanneer niemand meer lef vertoont, komen we namelijk allemaal tekort om nog te kunnen ondernemen.

Laten de overheden nu eens alleen maar gaan doen waarvoor ze zijn bedoeld, waaronder het faciliteren van gezonde initiatieven. Wanneer je wilt ondernemen, zakt de moed je toch volledig in de schoenen, als je ziet aan welke, telkens weer nieuwe, kostbare regeltjes je nog steeds moet voldoen. Dit heeft een wurgend effect en weerhoudt ook jonge gasten om als starter aan de slag te gaan. Het kabinet Rutte zou al die restricties drastisch inperken, maar daar hebben we nog niets van gemerkt. Jammer, want juist hierdoor komt er te weinig geld in omloop, wordt er niet genoeg verdiend en worden er, behoudens voedsel, minder boodschappen gedaan. Aan Wouter Bos hadden we het al te danken, dat bij de miljarden euro‘s aan overheidshulp naar de banken, niet werd bedongen dat dit onder voorwaarde van normale kredietverstrekking aan het midden- en kleinbedrijf gebeurde. Zo heeft de ondernemer het nu nog moeilijker, omdat er geen cirkel op gang komt, die het geld tot rollen brengt.

Ook door de wijze van willekeurige subsidieverstrekkingen, gaat er veel te veel geld onnodig over de balk. Dit brengt onrechtvaardige situaties van oneerlijke concurrentie met zich mee. Joop van der Ende bouwde zonder subsidie op eigen kracht theaters, musicalproducties en TV zenders. Hij biedt miljoenen mensen plezier. Door de recessie heeft hij het moeilijker en wordt daarbij ook nog eens extra beconcurreerd door gezelschappen, die vrijwel volledig door ons gesubsidieerd kunnen bestaan. Wat te denken van John de Mol, die immer met zijn eigen geld in het omroepbestel blijft investeren. Ook hem lukt dit op eigen kracht. De publieke omroep die hem met onze verplichte ‘kijk en luistergeld’ bijdrage beconcurreert, lukt het bij benadering niet eens, dezelfde kwaliteit te bieden. Waanzinnig is het natuurlijk dat, terwijl in Nederland de goede kunstenaars voor eigen rekening en risico hun broek weten op te houden, vele anderen maar wat kunnen aanklooien, omdat ze toch wel door de staat worden onderhouden.

Zo zijn er natuurlijk ook voldoende voorbeelden van andere bedrijfstakken, waar het veel beter zou gaan, als de overheid er vanaf bleef.

Kortom, het verstrekken van subsidie waardoor oneerlijke concurrentie ontstaat is dubbelop en bijna misdadig. Hierdoor worden vaak zaken overeind gehouden, die het zelf niet kunnen, dus het heeft geen nut. Sterker nog, het ontneemt groeikansen aan onafhankelijke ondernemers en ons de daardoor uitblijvende positieve gevolgen, zoals werkopdrachten, etc.

Conclusie: ‘Overheden, draag geen goed geld naar kwaad geld en bied probleemoplossende medewerking aan zelfstandige ondernemers, in plaats van telkens nieuwe regeltjes’. Iedere beperking van die regeltjes, helpt een stukje economie op gang. Wanneer er bij de gemiddelde burger weer voldoende geld is, om voor meer dan alleen de eerste levensbehoeften boodschappen te kunnen doen, blijkt dat de bestuurders het hebben begrepen. n

Menno Smitsloo
Eigenaar Smitsloo Groep

Reacties: [email protected]
Twitter: @mennosmitsloo

 

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *