Offline en online winkelen gaan hand in hand


Deel dit artikel

Detailhandel staat voor grote uitdagingen.

Weggeconcurreerd worden door grootwinkelbedrijven, webshops die als paddenstoelen uit de grond schieten en een crisis die weinig goeds voor de koopkracht van consumenten doet. De detailhandel heeft het moeilijk, heel moeilijk. En als we sommige trendwatchers mogen geloven, wordt dat alleen nog maar erger… Wat zijn de trends en de voorspellingen? Zijn er naast al die bedreigingen ook kansen? Wat kun je hier als winkelier nu aan doen en wat moet je vooral niet doen? Rijnstreek Business verzamelde de feiten, regionale cijfers, trends en meningen en zet ze op een rij.

Retail2020, een onderzoek naar de ontwikkelingen van en trends voor de retail voorspelt weinig goeds: de Nederlandse retail verandert in razend tempo. Tien trends zijn al in volle gang. Met een impact die z’n weerga niet kent. Het uitgebreide onderzoek dat in 2010 is uitgevoerd door marktonderzoekbureau Q&A Research and Consultancy in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en brancheorganisatie CBW-MITEX, is bikkelhard: in 2020 is alles anders en wie nu niet verandert, bestaat straks niet meer. Re’structure is bittere noodzaak: verander nu het nog kan!

Werk aan de winkel!

Ook het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 dat is uitgevoerd in opdracht van de Kamers van Koophandel, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en een groot aantal gemeenten laat grote veranderingen zien. De consument koopt steeds meer via internet en steeds minder in winkels. Een belangrijke reden waarom de winkelleegstand in de Randstad sterk toeneemt. Het functioneren van veel binnensteden en dorpscentra staat sterk onder druk. Uit de door Rabobank gepubliceerde eVisie ‘Werk aan de Winkel!’ blijkt dat ondernemers in de detailhandel hun verkoopkanalen nog niet of onvoldoende klantgericht inzetten. Ondernemers  zien hun online winkel nog te veel als een verplichte aanvulling op de stenen winkel.

Maar er zijn ook positieve geluiden: inter- nationaal trendbedrijf Trendwatching.com heeft het zelfs over een wedergeboorte van de retail. Hoewel de traditionele detailhandel volgens de trendwatchers voor serieuze uitdagingen staat (karakterloze ketens! E-commercie! De impact op het milieu! De financiële crisis! Demografische verschuivingen! Anticonsumentisme!), blijven de meeste consumenten het plezierig vinden om te gaan winkelen in de echte wereld. Sterker nog, in plaats van ‘retail ruin’ (de ineenstorting van retail) zien we een retail renaissance (wederopleving van retail).

Het Nieuwe Winkelen

De nuancering komt al snel: de stijgende tendens van puur online kopen is niet meer. Lang niet alles wordt online beslist en aangeschaft. Consumenten willen beide: een fysieke én online winkel. Zij willen daarmee zelf bepalen wat ze waar, wanneer en hoe kopen. Oftewel cross channel retail. Dé toekomst, voorspelt ABN AMRO samen met partner CBW-MITEX, in het sectorrapport over retail. Het Nieuwe Winkelen volgens het Hoofd- bedrijfschap Detailhandel, een verschuiving van de macht naar de consument volgens de GFK studie in samenwerking met ING RetailJaarprijs. Conclusie: anno 2012 zijn offline en online bezigheden die aansluiten bij de doelgroep voorwaarden voor de retail om te overleven.

De vijf bouwstenen voor de retail

Bereik, Bronnen, Bevolking, Bewinkeling en Besteding. Vijf   termen die in het onderzoek Retail2020 worden aangeduid als de vijf B’s: de bouwstenen van de retail. Deze vijf B’s veranderen nu, maar zullen in de toekomst een nog veel sterkere verandering doormaken. Bereik heeft bijvoorbeeld niet alleen betrekking op bereikbaarheid in de winkelstraat, maar ook op het internet. En hoe communiceer je over waar je kleding vandaan komt, de Bronnen? Hoe ga je binnen je winkel om met de veranderende Bevolking en de minder kooplustige winkelende consument die steeds minder wil Besteden?

Marcel van Beek, KoopCentrum Hillegom: ‘Handen ineenslaan om iets unieks te kunnen bieden’

Ook Marcel van Beek van KoopCentrum Hillegom, merkt dat de ontwikkelingen in de retail razendsnel gaan. Volgens de voorzitter van de in maart opgezette vereniging brengt het bedreigingen, maar zeker ook kansen. “Het ligt er maar net aan hoe je ermee omgaat. Niet iedere winkelier heeft er last van, alleen degenen die er niet in meegaan.”

Hoewel hij de digitale kansen zeker ziet en ten sterkste aanraadt om er iets mee te doen, moeten we ze volgens Van Beek ook weer niet overschatten. “Online kan de gezellige winkelstraat nooit vervangen. Het echte klantencontact, het advies op maat, het kijken in etalages, het kopje koffie tijdens het wachten…het draagt allemaal bij tot een reële beleving om dichtbij de consument te komen. Al zal je daar als winkelier wel je best voor moeten doen.”

Verder stelt hij: “Maar alleen gaat dat niet lukken. Als winkelcentrum moeten we daarom de handen ineenslaan om iets unieks te kunnen bieden.” Gezamenlijke plannen om Hillegom op de kaart te zetten met bijvoorbeeld een digitaal magazine, social media, een digitaal platform en informatieavonden over de nieuwe ontwikkelingen zijn er dan ook genoeg. “We moeten samenwerken met ondernemers, gemeente en andere partijen en samen een team vormen om een merk in de markt te zijn.”

Meer informatie?

www.retail2020.nl
www.hbd.nl
www.kso2011.nl
www.trendwatching.com
www.abnamro.nl

Geef een reactie