Consequenties van te late aangiften

Afgelopen 1 april hadden de aangiften IB en VPB, waarvoor geen uitstel aangevraagd is, bij de belastingdienst binnen moeten zijn. De belastingdienst wordt niet blij wanneer aangiften te laat worden ingediend. De boetes hiervoor zijn daarom enkele jaren geleden fors verhoogd, maar er zijn meer consequenties.

Vooralsnog komt u niet direct in de problemen wanneer u te laat bent met deze aangiften. Allereerst ontvangt u van de belastingdienst nog een herinnering, in de meeste gevallen zijn deze op dit moment al verzonden. Wanneer u alsnog geen gehoor geeft aan deze herinnering volgt een aanmaning met waarop u over het algemeen nog 10 dagen de tijd krijgt het in orde te maken. Het overschrijden van deze termijn levert u vervolgens een boete op, óók als u de aangifte op een later tijdstip alsnog indient. De boete wordt tegelijk met de aanslag vastgesteld. In de meeste gevallen is dit een verzuimboete, welke bij het eerste verzuim €226 bedraagt. Bij stelselmatig verzuim (wanneer 4 jaar achtereenvolgens de aangifte te laat wordt ingediend) kan de boete oplopen tot maximaal €4920.

Adviseurs en consulenten maken over het algemeen gebruik van de zogenaamde BECON (belasting consulenten) regeling. Het uitstel bedraagt dan 13 maanden, dus geeft wat meer respijt. Maar het blijft zaak de uiterste inleverdatum goed in de gaten te houden om boetes te voorkomen.

Frank Splinter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *