Waardering woning voor de erfbelasting

Erfbelasting wordt geheven over de waarde van hetgeen wordt verkregen krachtens erfrecht. Indien tot de nalatenschap een woning behoort is het de vraag voor welke waarde de woning meegenomen dient te worden; zeker wanneer de woning vervolgens voor een lagere waarde wordt verkocht dan de waarde zoals opgenomen in de aangifte.

Tot en met 2009 was de waarde in het economisch verkeer ten tijde van het overlijden leidend voor de heffing van het recht van successie (thans erfbelasting). Met ingang van de nieuwe Successiewet in 2010 is de waarde in het economisch verkeer niet meer leidend maar de WOZ-waarde van het jaar van overlijden. Dit geldt ook als de woning vervolgens voor een lagere waarde dan de WOZ-waarde wordt verkocht.

Voor verervingen op of na 1 januari 2012 geldt een keuzeregeling. Deze keuzeregeling houdt in dat de verkrijger kan kiezen om de WOZ-waarde van het jaar volgend op het jaar van overlijden te hanteren, omdat de peildatum van die WOZ-waarde dichter bij de datum van het overlijden ligt. De waardepeildatum van de WOZ-waarde is namelijk 1 januari van het jaar ervoor. Dit houdt in dat tussen het overlijden en de waardepeildatum bijna twee jaar tijdsverschil kan zitten. Deze keuzeregeling geldt echter niet voor verervingen in 2010 en 2011.

Het kan derhalve voordeliger zijn om uitstel voor de aangifte erfbelasting aan te vragen en te wachten op de WOZ-beschikking van het jaar volgend op het jaar van overlijden.

Oscar Meijrink

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *