Bedrijfsleven en bestuurders over Prinsjesdag: een telefonische rondgang


Deel dit artikel

Nog voordat het Prinsjesdag was, lagen de plannen van het kabinet op straat, nadat ze waren uitgelekt via RTL Nieuws. Vervolgens buitelden oppositiepartijen en belangengroeperingen over elkaar heen om forse kritiek te uiten. Maar wat vinden ondernemers en bestuurders in de regio Rijnland van de kabinetsplannen? We maakten een telefonische rondgang en stelden drie vragen.

“Het bedrijfsleven wordt enigszins ontzien”

vanwijk

Cees van Wijk, voorzitter Noordwijkse Ondernemersvereniging

Komt Nederland er weer bovenop dankzij de plannen van het kabinet, of ondanks de plannen?

“Ik vind het lastig om daartussen een keuze te maken. Alle oppositiepartijen hebben veel commentaar en dat is denk ik een goed teken. Het kabinet heeft als taak om tussen al die meningen door te laveren. We zullen dus wel ergens in het midden uitkomen. Feit is wel dat zowel de overheid als particulieren hoge schulden hebben. De overheid kan dus geen geld uitgeven en ook de consument houdt de hand op de knip. Het moet dus van het bedrijfsleven komen. Ik heb de indruk dat de bedrijven wel enigszins worden ontzien. De belastingtarieven gaan niet omhoog. Wel worden de accijnzen op brandstof verhoogd, wat nadelig is voor de transportsector. Maar aan de andere kant zie je ook dat innovatie en ondernemerschap worden gestimuleerd, waardoor de economie weer kan gaan groeien.”

Kun je enkele positieve en negatieve punten noemen?

“Ik noemde al dat het bedrijfsleven enigszins wordt ontzien en dat de belastingtarieven niet omhoog gaan. Voor de consument is het positief dat de koopkracht ongeveer op peil blijft. Dit zijn allemaal kleine dingen die erop duiden dat we een bepaalde richting op gaan. Echte negatieve dingen zie ik niet. Ontwikkelingshulp blijft redelijk op peil. Misschien de JSF. Maar het schijnt dat we die nodig hebben.”

Wat wil je verder nog kwijt?

“Wat me opvalt, is dat het kabinet een celstraf wil invoeren voor mensen die niet op tijd hun belasting betalen, nadat ze hun aangifte hebben gedaan. En de regering wil ook een hoge rente van 8 procent op de vennootschapsbelasting leggen voor bedrijven die te laat betalen of een fout hebben gemaakt. De moraal om op tijd belasting te betalen in Nederland is al hoog. Daarom gaan dit soort maatregelen  mij te ver.”

“Het kabinet geeft voldoende ruimte”

kroon

Cia Kroon, VVD-wethouder economische zaken in Lisse

Komt Nederland er weer bovenop dankzij de plannen van het kabinet, of ondanks de plannen?

“Geen van beide eigenlijk. En dat heeft te maken met het feit dat gemeenten en ondernemers het samen moeten doen. Dit kabinet heeft als beleid dat veel zaken op decentraal niveau geregeld worden. De regering in Den Haag moet hiervoor de ruimte geven en dat doet het. Natuurlijk kan het altijd beter. Neem bijvoorbeeld de plannen voor de arbeidsmarkt. Het kabinet maakt zelf de plannen, terwijl ik vanuit de gemeente zeg: geef het geld maar, dan regelen we het zelf wel.”

Kun je enkele positieve en negatieve punten noemen?

“Wat het meest opvalt en waar de kranten bol van staan, is dat er zo fors bezuinigd wordt. De maatregelen zijn hard en je kunt de discussie voeren of Nederland niet kapot wordt bezuinigd, maar daar staat tegenover dat het heel hard nodig is, want we hebben hoge schulden. Waar we wel naar moeten kijken, is wat het effect is van de maatregelen: worden bepaalde groepen niet te zwaar getroffen? Wat ik in het algemeen spijtig vind, is dat de lasten voor de burger omhoog gaan. Het is jammer dat dit nodig is.”

Wat wil je verder nog kwijt?

“Ik vind het positief dat de landelijke overheid taken overhevelt naar de gemeenten. Maar het effect hiervan is dat met name kleinere gemeenten veel op zich af zien komen en het zwaar krijgen. Dit kan in de Randstad alleen opgevangen worden door schaalvergroting. Dit dwingt kleinere gemeenten tot een fusie of een nauwere samenwerking, zoals we hier in de Bollenstreek nu met elkaar bespreken.”

“Het kabinet neemt halfslachtige besluiten”

stoombergen

Eric Stroombergen, voorzitter Business Club Lisse

Komt Nederland er weer bovenop dankzij de plannen van het kabinet, of ondanks de plannen?

“Het meest diplomatieke antwoord is: het kan beide kanten op. Maar als ik eerlijk ben, denk ik dat Nederland er weer bovenop komt ondanks de plannen. De algemene tendens is dat de kabinetsplannen compromissen zijn, waardoor belangrijke issues als de pensioenen, de woningmarkt, de zorg en de sociale zekerheid niet worden hervormd. Het kabinet schuift de zaken voor zich uit.”

Kun je enkele positieve en negatieve punten noemen?

“Jammer is dat er plannen liggen die nadelig zijn voor het midden- en kleinbedrijf. Ik denk bijvoorbeeld aan een korting van 138 miljoen euro op de subsidie voor innovatie. Nederland is een exportland dat van oudsher sterk is in het bedenken van nieuwe diensten en producten, die geëxporteerd worden. Vervolgens profiteert het lokale MKB van deze exporterende bedrijven door toelevering en andere vormen van dienstverlening. Het is dus doodzonde als je dergelijke voordelen afschaft. Een ander voorbeeld is het versoberen van de zelfstandigenaftrek. Tot nu toe zorgt de zelfstandigenaftrek ervoor dat de kleine ondernemers van hun teruglopende winst een acceptabel besteedbaar inkomen overhouden. Dat kleine beetje voordeel wordt nu ook afgepakt, wat niet bevorderlijk is voor het ondernemerschap en het consumentenvertrouwen.

Wel positief is, is dat het geld dat in stamrecht-bv’s zit, wordt vrijgegeven met 20 procent belastingvrijstelling. Een tweede  positief punt is dat er belastingvrijstelling wordt gegeven aan mensen die 100.000 euro schenken als dit wordt besteed aan bijvoorbeeld de verbouwing van een huis. Maar daar staat als negatief punt tegenover dat het btw-tarief op verbouwingswerkzaamheden per 1 april 2014 stijgt van 6 naar 21 procent. Zo wordt een stimulerende maatregel voor de bouw weer teniet gedaan. Dat is zonde.”

Wat wil je verder nog kwijt?

“In het algemeen vind ik dat het kabinet halfslachtige besluiten neemt. Het doet me denken aan de discussie in de Bollenstreek over de fusie van de dorpen, waarover besloten is dat er een extra bestuurslaag in het leven wordt geroepen. Ook dat is het net niet.”

“Mijn grootste zorg is de werkloosheid”

ates

Mirjam Ates, CDA-wethouder economische zaken in Zoeterwoude

Komt Nederland er weer bovenop dankzij de plannen van het kabinet, of ondanks de plannen?

“Ik ben geneigd om te zeggen ondanks.  Het huidige kabinet heeft ons niet in deze situatie gebracht, maar de voorstellen maken het op punten alleen maar erger in plaats van beter. Daarom moeten we met z’n allen de schouders eronder zetten om het te veranderen.”

Kun je enkele positieve en negatieve punten noemen?

“Mijn grootste zorg is de werkloosheid onder jongeren en mensen met jonge gezinnen. Het heeft veel impact op je leven en brengt vaak spanningen met zich mee. De kabinetsmaatregelen veroorzaken eerder meer dan minder werkloosheid. Een tweede punt van zorg is de zorg voor kwetsbare groepen in de samenleving, zoals chronisch zieken en gehandicapten. Zij lijken er gemiddeld 5 procent op achteruit te gaan.

Ik heb ook positieve punten, maar die zijn wel van beperkte aard. De belastingvrije schenking aan kinderen gaat omhoog tot 100.000 euro mits dit besteed wordt aan een huis. Die (beperkte) groep jongeren kan nu een nieuwe  of leegstaande woning kopen. Dat is goed voor de bouw en aanverwante bedrijfstakken. Positief is ook dat de renteaftrek van hypotheken geleidelijk wordt afgebouwd, hoewel dat van mij wel sneller zou mogen. En verder is het positief dat er wat meer geld naar onderwijs gaat, al kan dat altijd beter. Goed onderwijs is zó fundamenteel, daar moet voldoende geld naartoe, evenals naar zorg voor de meest kwetsbare mensen.”

Wat wil je verder nog kwijt?

“Ten eerste: er komt weer een nieuwe Omgevingswet. Ik ben bang dat die nog ingewikkelder wordt dan de wet van 2008. Er is weliswaar één loket ontstaan, maar achter de schermen werken veel meer ambtenaren vanwege alle regels. Ten tweede: ik ben blij dat het kabinet zegt dat de tijd van pamperen voorbij is en dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid hebben, al wisten we dat natuurlijk al lang. Politici moeten beter luisteren naar de groeiende maatschappelijke verontwaardiging over bijvoorbeeld niet uit te leggen hoge bonussen en grote winsten bij bijvoorbeeld farmaceutische bedrijven die de gezondheidskosten omhoog jagen. Laat hen daarover stevige gesprekken voeren. Het pure winstbejag kan niet langer meer. Er moet meer aandacht zijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en een rechtvaardige samenleving.”

Geef een reactie