Profiel Junis Kinderopvang: “We zijn altijd een stap verder dan onze klanten”

Een jaar geleden ging Junis Kinderopvang verder onder een nieuwe frisse naam, die in de plaats kwam van SKA (Stichting Kinderopvang Alpen), dat jarenlang een begrip was in Alphen en omgeving. “Dat was wennen,” zegt Marie-Louise van Mourik, directeur-bestuurder bij Junis Kinderopvang. “Maar dat gewenningsproces is heel snel gegaan, blijkt uit reacties van onze klanten.”

“Toen ik  in dienst kwam bij  SKA, kreeg ik de opdracht om te groeien,” zegt Marie-Louise van Mourik van Junis Kinderopvang. Dat dit gelukt is, is een understatement. De afgelopen jaren groeide het personeelsbestand van Junis van 70 naar 500 medewerkers en het aantal locaties van 6 naar 55. Wekelijks gaan ongeveer 4.000 kinderen tussen de 0 en 13 jaar uit Alphen, Boskoop, Rijnwoude, Bodegraven en directe omgeving naar een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal of een buitenschoolse opvanglocatie, of naar de gastouders die bij Junis zijn aangesloten. In elke wijk van de gemeenten in het verzorgingsgebied van Junis is wel een locatie te vinden.

Economische crisis

“Tot eind 2011 was kinderopvang booming en zijn we heel hard gegroeid,” schetst Marie-Louise de ontwikkeling. “Door fusies zijn we nu, landelijk gezien, een middelgrote organisatie voor kinderopvang. De markt van kinderopvang groeide, tot 2011 waren er wachtlijsten. Maar in 2012 begon de krimp, een tendens die zich overal in ons land voordoet. De oorzaak: bezuinigingen van de overheid op de kinderopvangtoeslag, afname van het aantal kinderen en de economische crisis, waardoor mensen gewoonweg minder geld te besteden hebben.”

Ook Junis heeft te maken met de afnemende vraag naar kinderopvang. Junis vind het juist in deze tijd belangrijk zich aan te passen aan de gewijzigde marktomstandigheden en de economische situatie. “Ons motto is: meebewegen met het leven van de klant,” zegt Marie-Louise. “Daar hoort bij dat we altijd net een stap verder zijn dan onze klanten. Getrouw aan deze visie hebben we de afgelopen twee jaar nog een extra stap gezet en ons aanbod aangepast.” Voorbeelden hiervan zijn 40-wekenpakketten en strippenkaarten waarmee ouders naar behoefte kinderopvang kunnen regelen; niet elke dag, maar bijvoorbeeld één dagdeel per week.

Zwemles

Klanten waarderen dat. Marie-Louise staaft dit met cijfers en feiten. Tijdens een klanttevredenheidsonderzoek in het najaar van 2012 scoorde Junis over de hele linie een 7,5, terwijl klanten een 8 gaven aan de kinderopvang. Ook de eigen medewerkers zijn tevreden, ondanks een hoge werkdruk. Een onderzoek onder het personeel, eerder dit jaar, leverde een 7,1 op, met als positieve uitschieter bijna een 7,9 voor de sfeer binnen de organisatie. Verder kan Junis bogen op meerdere prijzen, ondermeer Ondernemer van haar Jaar in Alphen, de prijs voor het beste jaarverslag en een tweede prijs voor de beste buitenschoolse opvang van Nederland.

Maar dat is lang niet alles. Mensen die hun baan verliezen, krijgen van Junis nog drie maanden goedkoper opvang, bovenop de toeslag van het Rijk, zodat zij langer de tijd hebben om naar nieuw werk te zoeken. Ouders met vragen over de vergoedingen die zij via de Belastingdienst kunnen terugvorderen, kunnen terecht bij de klantenservice van Junis. En Junis biedt extra service, in de vorm van opvang met ontbijt, en onderzoekt de mogelijkheden voor een maaltijdservice aan het eind van de dag en begeleiding van kinderen bij zwemlessen.

Sociale media

“Wij streven ernaar dat klanten ontzorgd worden en zorgeloos hun werk kunnen doen,” omschrijft Marie-Louise de dienstverlening van Junis. Hierbij passen ook nauwe contacten met het bedrijfsleven. “We zitten regelmatig met bedrijven om tafel. We geven advies over de regelingen en de locaties waar hun medewerkers terecht kunnen. Wat we ook doen, is de bedrijven ondersteunen met extra kinderopvang als dat nodig is.”

Junis zoekt steeds naar nieuwe initiatieven en oplossingen voor ouders bij hun dagelijks leven. Daarbij hoort ook communicatie via Twitter en Facebook, en een WhatsApp-bericht met een verrassende foto naar een ouder. Of een tas met leuke attenties voor zwangere vrouwen, zodat ze al in een vroegtijdig stadium met Junis kennis kunnen maken. En niet te vergeten de interactieve website met een persoonlijk portal waar ouders bijvoorbeeld hun rekeningen en vergoedingen kunnen inzien.

Eigen pedagogische methode

Junis onderscheidt zich van soortgelijke organisaties door een optimale begeleiding van ouders en kinderen. Ook besteedt het maximaal aandacht aan de ontwikkeling van kinderen. Tastbaar bewijs hiervoor is Z’evenZien, een zelf ontwikkelde pedagogische methode, waarmee de medewerkers competenties ontwikkelen om kinderen tussen de 0 en 13 jaar te begeleiden in  hun ontwikkeling.

Marie-Louise: “We willen een stabiele factor zijn voor ouders; een organisatie die continuïteit biedt op het gebied van kinderopvang, en de opvoeding en ontwikkeling die daaraan verbonden is. We zijn een betrokken partner in de opvoeding en doen dat daar waar nodig in nauwe samenwerking met onder andere scholen, Jeugdzorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hierdoor zijn we van toegevoegde waarde ten opzichte van bijvoorbeeld informele oppas. We zijn heel trots op Z’evenZien. We gebruiken de bijbehorende methodiek niet alleen zelf, maar verkopen de methode ook aan andere organisaties in het land.”

Investeringen

“We hebben de afgelopen jaren een goede basis neergezet,” concludeert Marie-Louise aan het einde van het gesprek. “Junis is een gezond financieel bedrijf dat kan investeren in kwaliteit op het gebied van huisvesting, dienstverlening, aanbod en opleidingen voor onze medewerkers. Komende tijd zullen we de gevolgen van de economische crisis nog wel voelen. Desondanks gaan we vertrouwend op onze kwaliteit de toekomst tegemoet!”

Junis Kinderopvang

Prins Bernhardlaan 16P (Rijnstaete)
2405 VT Alphen aan den Rijn
T  0172 – 424 824
I  www.junis.nl
[email protected]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *