Werkgevers Servicepunt Rijnstreek: “We zijn de huisarts van de ondernemer”

Sinds april van dit jaar hebben werkgevers in Alphen, Boskoop, Rijnwoude, Nieuwkoop en Kaag en Braassem één aanspreekpunt voor al hun vragen over de in- en uitstroom van personeel. Ook ondernemers met vragen over gemeentelijke regelgeving kunnen er terecht. Een interview met projectleider Edwin van de Laar en werkgeversadviseur  Nicole Nieuwenhuizen.

Wat doen jullie precies?

Edwin van de Laar: “We helpen bedrijven als ze op zoek zijn naar personeel. We kijken of er geschikte mensen zijn die in de WW of de bijstand zitten, in onze regio ongeveer 1500 mannen en vrouwen. Dit doen we samen met de gemeenten en het UWV. We lijken op een uitzendbureau, maar dat zijn we niet. We doen veel meer: we doen de selectieprocedure voor  een bedrijf, en we zorgen dat medewerkers zo nodig een passende opleiding krijgen. Dat laatste doen we samen met onder andere SWA en de Startbaan.”

Nicole Nieuwenhuizen: “Maar dat is niet het enige wat we doen. We helpen ook bedrijven die vastlopen in de soms ingewikkelde regelgeving van gemeenten. De focus ligt op ondersteuning van bedrijven.”

Hoe kun je het servicepunt het beste omschrijven?

Edwin: “We zijn de huisarts van de ondernemer. We helpen hem of haar bij het vinden van een specialist. Als het aanvragen van een bouwvergunning, de aankoop van grond of het aanpassen van een bestemmingsplan bijvoorbeeld stroperig verloopt, kunnen wij helpen. We hebben goede ingangen bij de gemeentes, begrijpen de regels en spreken de taal van de ondernemer. En vaak  is het dan sneller geregeld dan je in eerste instantie dacht. Gaat het om ingewikkelde procedures dan houden we vinger aan de pols bij de betrokken ambtenaren. En bij een negatieve uitkomst helpen we zoeken naar een alternatief. Je kunt ons vergelijken met Haarlemmerolie.”

Hoe gaan jullie te werk als een bedrijf jullie benadert voor personeel?

Nicole: “We gaan niet met een map vol kandidaten naar een bedrijf. Van tevoren maakt een bedrijf een werknemersprofiel met de gevraagde competenties, zodat wij gericht kunnen zoeken en een beperkt aantal geschikte kandidaten kunnen voordragen. Wij doen de voorselectie, zodat een bedrijf niet geconfronteerd wordt met honderd sollicitanten, zoals vaak gebeurt na een advertentie in de krant, en wat een aanslag is op de afdeling personeelszaken. We doen de gesprekken, selecteren kritisch en zoeken naar de perfecte match: een gemotiveerde kandidaat met kwaliteiten, passend bij de cultuur van het betreffende bedrijf. Vaak zoekt een werkgever een schaap met vijf poten. Die is lastig te vinden. Eventuele tekortkomingen kunnen we verhelpen  met opleidingen. De intentie is dat een geschikte kandidaat na een proeftijd  in dienst komt van het bedrijf.”

Edwin: “Behalve dat helpen we bedrijven ook met de zogeheten SROI: Social Return On Investment. Kortweg houdt dit in dat bedrijven die werk doen voor een gemeente iets terug doen voor de gemeenschap. Bedrijven uit bijvoorbeeld Friesland die in deze regio tijdelijk een groot project doen na een aanbestedingstraject van een gemeente, moeten bijvoorbeeld tijdelijk mensen uit onze regio aannemen. Wij helpen ze met het vinden van personeel, bijvoorbeeld een koffiejuffrouw of een stratenmaker. Ook stagiairs kunnen we leveren. We bieden altijd maatwerk.”

Hoe groot is het Werkgevers Servicepunt?

Nicole: “We zijn met acht mensen. Het merendeel van onze organisatie bestaat uit werkgeversadviseurs, die gekoppeld zijn aan een eigen gemeente. Iedereen heeft ook zijn eigen specialiteit. Hij of zij kent de materie van een bepaalde markt goed, bijvoorbeeld de retailmarkt, het MKB of de grootzakelijke markt. Onze bureaus staan in Alphen op de Distributieweg, maar we houden ook kantoor in het iFlow Ondernemershuis in het centrum van Alphen. En we gaan veel naar bedrijven toe. We zijn continu onderweg en in gesprek met ondernemers.”

We zijn nu negen maanden verder sinds de start in april. Hoe loopt het tot nu toe?

Edwin: “We zijn een heel nieuwe afdeling, die van scratch af aan moest worden opgebouwd met nieuwe mensen en een nieuwe werkwijze. We zijn nog volop bezig om het Werkgevers Servicepunt in de markt te zetten. Het is pionieren. Maar de tamtam gaat snel. We krijgen goede reacties. Ondanks dat we in opbouw zijn, hebben we al mensen naar tevredenheid bij bedrijven geplaatst, in meerdere branches, onder andere in de ICT, de horeca en de weg- en waterbouw.  Uit een marktonderzoek  onder Alphense bedrijven bleek dat er behoefte is aan een organisatie met wie ze kunnen sparren over in- en uitstroom van personeel, maar ook over andere vaak gemeentelijk gerelateerde zaken.”

Nicole: “Vandaar dat we in 2014 volop doorgaan met onze bedrijfsbezoeken, ook al hebben we het economisch tij niet mee, en ondanks het feit dat de arbeidsmarkt krimpt. We moeten nu zaaien en zoveel mogelijk ondernemers leren kennen, onder andere ook via de ondernemersverenigingen. Onze boodschap is: we komen niet alleen iets halen, maar ook iets brengen. We helpen onder andere mensen aan werk, en daarmee helpen we ook de ondernemers, en indirect dus ook de lokale en regionale economie. Zowel in goede als in slechte tijden kunnen ondernemers op ons rekenen.”

Hoe uniek is het Werkgevers Servicepunt in het land?

Edwin: “In totaal komen er 35 servicepunten in Nederland. Inmiddels zijn er al meerdere, met name in de grote steden. De meeste focussen op bemiddeling tussen bedrijven en personeel. Wij focussen op de werkgever, overigens zonder de werknemer uit het oog te verliezen, en hebben bewust gekozen voor de combinatie van hulp op het gebied van personeel én regelgeving. Daarin zijn we uniek.”

Werkgeversservicepunt Rijnstreek

Distributieweg 10
2404 CK Alphen aan den Rijn
T 0172 – 504 508
I www.wsp-rijnstreek.nl
[email protected]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *