Cees van Wijk en Stephan Stokkermans van NOV: “Een dynamisch Noordwijk is voor iedereen goed”


Deel dit artikel

Noordwijk kreeg na de gemeenteraadsverkiezingen een compleet nieuwe coalitie. De VVD en het CDA maakten plaats voor D66, PvdA/Groen Links en Lijst Salman. Alleen Puur Noordwijk, de grootste partij in Noordwijk, bleef. Hoe kijkt de Noordwijkse Ondernemersvereniging (NOV) aan tegen deze politieke ‘aardverschuiving’? Een interview met voorzitter Cees van Wijk en bestuurslid Stephan Stokkermans.

Wat vindt de NOV van de nieuwe coalitie?

Cees van Wijk: “Met Puur Noordwijk, D66, PvdA/Groen Links en Lijst Salman heeft Noordwijk een meer sociaal getinte coalitie gekregen. CDA en VVD, traditioneel de meer op ondernemers gerichte partijen, staan nu aan de zijlijn. Je kunt dus bijna van een politieke aardverschuiving spreken. Er ligt een economisch actieplan, dat nog door de vorige gemeenteraad is vastgesteld. Dit beleidsplan is samen met onder andere de NOV gemaakt. Wij staan achter dit plan.

In de plannen van het nieuwe college (zie kader bij het interview met wethouder Barnhoorn, red.) zitten elementen waar niemand tegen kan zijn. Iedereen is van goede wil, al moet je natuurlijk nog maar zien wat er uiteindelijk gerealiseerd wordt, ook omdat er geen extra budget wordt vrijgemaakt. Bovendien gaat het om een uitgezette koers, waarop nog geen akkoord is gegeven door de nieuwe gemeenteraad. Er kan dus nog van alles veranderen. Eigenlijk kunnen we dus nog weinig zeggen. We zitten nog in de fase van visievorming. Veel zaken liggen stil en de plannen die er zijn, moeten nog worden uitgewerkt. Tijdens de vorige periode hebben burgers, ondernemers en politiek elkaar verloren. Vooral eind 2013 stonden de partijen lijnrecht tegenover elkaar. Nu moeten we elkaar weer vinden. De huidige coalitie heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid.”

Stephan Stokkermans: “Ik heb groot respect voor het nieuwe college, met wethouders in deeltijd. De eerste signalen die ze afgeven, zijn goed. Ze staan open voor participatie en ze overleggen en luisteren. Ook toonden ze meteen daadkracht. Een voorbeeld: het vervangen  van een riool op een vakantiepark tijdens de zomer werd stilgelegd. Ook de aanleg van een glasvezelnetwerk – onmisbaar voor een goede infrastructuur – gaat door. De horecaondernemers in Noordwijk hebben grootse plannen, wat per definitie gepaard gaat met hoogbouw en uitbreiding van de horeca op het strand. De burger in Noordwijk wil dat deze plannen worden herijkt, maar iedereen moet zich wel realiseren dat de horeca en met name de hotels de bouwstenen van de Noordwijkse economie zijn. Dat er plannen  zijn voor twee- en driesterren hotels en campings, is goed. We denken graag  mee, al vraag ik me wel af of er markt voor is.”

Welke punten in de plannen van het college springen eruit?

Stephan: “Er zijn veel sympathieke punten, bijvoorbeeld de plannen voor de herinrichting van de Hoofdstraat en een goede aansluiting met de Koningin Wilhelmina Boulevard. De detailhandel is onderdeel van de toeristische keten. Dankzij het toerisme kunnen er mooie winkels in Noordwijk worden gevestigd.”

Cees: “Sympathiek is ook het ondernemersfonds waarmee nieuwe initiatieven kunnen worden bekostigd, bijvoorbeeld evenementen, goed parkeerbeleid, beveiliging en de komst van een centrummanager. Wel moet hiervoor de OZB worden verhoogd. Het is onze taak om hiervoor draagvlak te creëren bij het bedrijfsleven. Het lijkt erop dat de gemeenteraad voorstander is. Dat zou betekenen dat het fonds op 1 januari 2016 kan starten.”

Wat vindt de NOV van de fusie van Bollenstreek-gemeenten?

Cees: “We vinden het positief dat Noordwijk weer in gesprek is met de andere gemeenten in de Bollenstreek, nadat vorig jaar Noordwijkerhout en Noordwijk waren afgehaakt. De NOV is lid van de Vereniging Bedrijven Duin- en Bollenstreek (VBDB), de overkoepelende vereniging van ondernemersclubs. Die heeft een aantal jaren geleden al gezegd dat samenwerking goed is voor de Bollenstreek. We hebben een gelijksoortige bevolking, sociaal gezien en qua demografie. Ook economisch gezien is er sprake van een homogeen gebied. Dat geldt ook voor de ruimtelijke ordening en de infrastructuur. We passen dus goed bij elkaar. Dit geldt ook voor Katwijk. Wij zijn voor meer samenwerking. We moeten het niet alleen doen, maar met elkaar.” Stephan: “We moeten de Bollenstreek gezamenlijk promoten. Noordwijk Marketing is de autoriteit op citymarketinggebied. Het is een goed voorbeeld van publiek/private samenwerking en het stáát er qua huisvesting en bemensing. Wij pleiten daarom voor een centrale rol voor Noordwijk Marketing.”

Tenslotte: het college vindt dat het economisch belang van ESA/ESTEC moet worden uitgebreid. Wat vindt de NOV hiervan?

Cees: “ESA/ESTEC staat wat apart van de NOV, maar feit is dat het ruimtevaartcentrum voor veel werkgelegenheid zorgt en bedrijven aantrekt. In een onlangs gepubliceerde top-10 van kenniscentra in weekblad Elsevier staat Noordwijk op acht dankzij ESTEC.”

Stephan: “Alleen al dankzij ESTEC hebben we in Noordwijk 20.000 overnachtingen per jaar, het merendeel buiten het seizoen. We hebben veel te danken aan ESTEC. Zonder ESTEC hadden we bijvoorbeeld geen huldiging van astronaut André Kuipers gehad. Alle Noordwijkers kunnen zich spiegelen aan zo’n evenement, zoals ze dat ook kunnen aan het verblijf van het Nederlands elftal in Noordwijk en aan het bezoek van Obama en de Chinese president, afgelopen voorjaar tijdens de nucleaire top. Al dit soort evenementen brengt Noordwijk veel (congres) gasten en zorgt voor veel publiciteit. Het maakt het niet alleen voor bezoekers leuk om in Noordwijk te verblijven, maar ook voor de inwoners aantrekkelijk om in Noordwijk te wonen. Daarnaast zorgt het voor werkgelegenheid en financiële middelen om te investeren in onder andere zwembaden, een bibliotheek en wegen. Een dynamisch Noordwijk is uiteindelijk goed voor iedereen.”

Nieuw vierkoppig dagelijks bestuur voor NOV

Cees van Wijk, eigenaar van ABIN Accountants in Noordwijk, werd een kleine drie jaar geleden voorzitter van de Noordwijkse Ondernemersvereniging, die dit jaar zijn 35-jarig bestaan viert. Samen met secretaris Tom van Schie en penningmeester Rens van Abswoude vormt Van Wijk het dagelijks bestuur van de NOV, met circa 500 leden een van de grootste ondernemersclubs in de Bollenstreek. Sinds mei dit jaar maakt ook Stephan Stokkermans deel uit van het dagelijks bestuur. Hij heeft als aandachtspunt de horeca, een van de belangrijkste bedrijfstakken in Noordwijk. Stokkermans is commercieel directeur van Grand Hotel Huis ter Duin en tevens voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noordwijk. Cees van Wijk: “Het is belangrijk dat de horeca goed vertegenwoordigd is. Vandaar dat we nu met z’n vieren gezamenlijk optrekken.”

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: