Pieter-Jan Barnhoorn, wethouder in Noordwijk: “We kunnen het alleen samen met de ondernemers”

Nieuw in het college van burgemeester en wethouders in Noordwijk, bestaande uit Puur Noordwijk, Lijst Salman Noordwijk, PvdA/GroenLinks en D66, is wethouder Pieter-Jan Barnhoorn (D66). De geboren en getogen Noordwijker beheert onder andere de portefeuille economische zaken. Een interview over het economisch klimaat in Noordwijk. “De prioriteit ligt bij de detailhandel en het toerisme.”

Hoe bevielen de eerste maanden als wethouder Economische Zaken?

“In de periode 1990-1994 was ik ook wethouder in Noordwijk, met ongeveer dezelfde portefeuilles als nu. Sinds 1994 volgde ik de politiek vanaf de zijlijn, al was ik wel bestuurslid van D66. Toen mijn partij mij dit voorjaar vroeg of ik beschikbaar was als wethouder, heb ik wel even bedenktijd gevraagd. Ik heb ja gezegd omdat ik er heel veel zin in heb. Bovendien denk ik dat we veel punten kunnen realiseren uit de coalitiekoers, die de titel ‘Denk mee. Doe meer’ heeft gekregen. Op 21 mei ben ik begonnen met me te verdiepen in de dossiers. Inmiddels weten we wat er moet gebeuren. De speerpunten, die zijn geformuleerd in de coalitiekoers (zie kader, red.), brengen we onder in een werkprogramma, waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. Medio oktober wordt dit in de gemeenteraad gepresenteerd.”

Hoe snel gaat dat en wat heeft de meeste prioriteit?

“We zijn al met zaken bezig, bijvoorbeeld de aanleg van een glasvezelnetwerk, dat belangrijk is voor het Noordwijkse ondernemersklimaat. Ook zijn er zaken gerealiseerd die al in gang waren gezet door de vorige gemeenteraad, bijvoorbeeld de toeristische overstappunten en een wandelroute door de Bollenstreek. Hoe snel andere plannen gaan, is onder andere afhankelijk van de ondernemers en de bewoners. We kunnen het niet alleen als gemeente. Samen met ondernemers moeten de economische speerpunten vorm krijgen.

De prioriteit ligt bij het (her)ontwikkelen van de winkelgebieden in Noordwijk-Binnen (Kerkstraat e.o.) en Noordwijk aan Zee (Hoofdstraat e.o.). De visie op hoe we deze gebieden kunnen verbeteren, willen we samen met de winkeliers, in de omgeving gevestigde ondernemers en onze economische partners vormgeven. We willen de winkelcentra aantrekkelijker maken en het winkelaanbod vergroten, met name in de Kerkstraat waar op dit moment veel leegstand is. Verder gaat het ook om zaken als gelijke openingstijden en het (weer) aantrekkelijk maken van de winkelgebieden voor de Noordwijkse consument.

Belangrijk zijn verder het uitgaansgebied op de Grent en het stimuleren van het toerisme. De Grent kent een terugloop van het aantal bezoekers als gevolg van de recessie, het gewijzigde alcoholbeleid en veranderde uitgaanspatronen. Door het uitgaansgebied aantrekkelijker te maken, hopen we meer bezoekers te trekken. Wat het toerisme betreft, richten wij ons vooral op meer nationale en internationale congressen, een langere verblijfsduur van gasten en op verlenging van het seizoen, dus niet alleen in het bollenseizoen en in de zomer. Samen met Noordwijk Marketing en andere gemeenten in de Bollenstreek inclusief Katwijk, willen we de Bollenstreek nog beter op de kaart zetten.”

Wat voor plannen hebt u met ESA/ESTEC en het Space Business Park?

“We hebben vijf belangrijke pijlers in Noordwijk: toerisme inclusief de congresmarkt, dienstverlening en zorg, de detailhandel, de agro-sector en de ruimtevaarttechnologie (ESA/ESTEC en het aangrenzende Space Business Park). ESTEC is het technische hart van ESA, en is met 2.800 medewerkers de grootste vestiging van de Europese ruimtevaartorganisatie. ESTEC is dan ook van essentieel belang voor de Nederlandse en de Noordwijkse economie, zeker na het vertrek van Zilveren Kruis Achmea, waardoor de omvang van de Noordwijkse economie is gekrompen. Bij ESTEC gebeuren bijzondere dingen, bijvoorbeeld het managen van alle ESA-projecten en het werken aan wetenschappelijke missies en bemande ruimtevaart. Maar ook de satellieten van het Galileo-navigatiesysteem, het grootste Europese ruimtevaartproject aller tijden, worden in Noordwijk getest.

Op het Space Business Park zijn innovatieve bedrijven gevestigd die nieuwe producten ontwikkelen, op basis van kennis en technologie van ESA/ESTEC. Ook het innovatiecentrum van ESA is hier gevestigd. In dit Business Incubator Centre houden startende ondernemers uit diverse Europese landen zich bezig met toepassingen uit de ruimtevaarttechnologie. Het college zet in op de opening van een tweede innovatiecentrum voor startende bedrijven en de vestiging van bedrijven die gebruik maken van ruimtevaarttechnologie.”

Tot slot: hoe beoordeelt u de huidige pogingen voor meer samenwerking tussen de Bollenstreekgemeenten? Komt er ooit een fusie?

“Een fusie is niet meer aan de orde. Samenwerken kan ook zonder te fuseren. In het zogeheten Valentijnsakkoord, in februari 2013 afgesloten, is afgesproken dat de Bollenstreekgemeenten meer gaan samenwerken, onder meer op toeristisch en economisch gebied. In totaal zijn er 36 afspraken op vijf beleidsdomeinen gemaakt. Daarmee gaan we aan de slag. Hierbij kijken we niet meer alleen naar Katwijk, maar naar alle gemeenten in de Bollenstreek.”

Geef een reactie