Rechtvaardige vermogenrendementsheffing

Kent u de term contradictio in terminis? Hiervan spreekt men als uit een bepaalde verbinding tussen woorden al kan worden afgeleid dat zoiets onmogelijk is. Iets zoals vloeibaar ijs, een bindend advies, Duitse humor, dat soort dingen. En aan dit rijtje kunnen we sinds kort toevoegen ‘rechtvaardige vermogensrendementsheffing’. Want hoe moet het nou toch verder met ‘onze’ box 3.

Dat is waar Minister Dijsselbloem van Financiën zich de komende tijd het hoofd over breekt. Hij heeft namelijk recent aangekondigd dat hij op Prinsjesdag met een alternatief plan komt voor box 3. Het is de bedoeling dat de vermogensrendementsheffing daardoor rechtvaardiger wordt. Hoe zit het ook al weer. Bij de invoering van de huidige Wet op de Inkomstenbelasting werd de vermogensrendementsheffing van box 3 geïntroduceerd. Voortaan zou van uw spaargeld 4% rendement worden belast tegen een tarief van 30%. Deze heffing werd gepresenteerd als een robuuste heffing.

En eerlijk is eerlijk, de heffing pakte voor velen niet verkeerd uit in een tijd dat de rente nog 6% bedroeg en op de beurs zonder al te veel risico zomaar een rendement van 10% of meer kon worden behaald. Wellicht is het u ook al opgevallen dat het op dit moment onmogelijk is om een dergelijke rente te krijgen over uw spaargeld. De Belastingdienst gaat echter nog steeds uit van een rendement van 4% terwijl banken beduidend minder rente geven over uw spaargeld. Nog los van inflatie is er zelfs sprake van een koopkrachtdaling door de vermogensrendementsheffing van box 3.

Want inmiddels moet u meer belasting betalen dan dat uw spaargeld u aan rendement oplevert. En was er daardoor de laatste jaren al de nodige kritiek op de heffing in box 3, onlangs heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, zich ook kritisch uitgelaten over de vermogensrendementsheffing. De Hoge Raad stelt dat deze in strijd zou kunnen zijn met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens als het veronderstelde rendement van 4% jarenlang niet gehaald wordt. En dat stelt Minister Dijsselbloem nu voor de schone taak om daar een oplossing voor te vinden die rechtvaardiger wordt. Een ware uitdaging dus, want hoe rechtvaardig je een belastingheffing over spaarcentjes die zijn overgebleven nadat er al belasting is geheven toen het gespaarde inkomen werd verdiend? Neemt bij u de spanning ook al toe?

Renger Kok
Register Belastingadviseur
YKV Accountants & Adviseurs
www.YKV.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *