Nieuwe wet bestuursverbod op 1 juli in werking

Vanaf 1 juli is een nieuwe wet van kracht geworden. Deze wet maakt het mogelijk voor de rechtbank om op verzoek van een curator of het Openbaar Ministerie aan personen voor maximaal 5 jaar een  bestuursverbod op te leggen. Dat betekent dat de betreffende persoon geen bestuurder of commissaris kan zijn van een rechtspersoon (BV, NV, vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij). Ook kan deze persoon geen statutaire volmacht of een daarmee vergelijkbare volmacht krijgen.  

Het bestuursverbod is geen algeheel verbod om te onderneming. Het drijven van een eenmanszaak, een vennootschap onder firma blijft gewoon mogelijk.  Een bestuursverbod kan worden opgelegd aan personen die betrokken zijn geweest bij een faillissement en hen hierbij een bepaald verwijt kan worden gemaakt. Denk hierbij in de eerste plaats aan de situatie dat een bestuurder op grond van de wet persoonlijk aansprakelijk is voor de schulden van de failliete rechtspersoon. Maar ook aan een bestuurder die doelbewust schuldeisers heeft benadeeld, kan een bestuursverbod worden opgelegd. De rechtbank zal van geval tot geval aan de hand van de omstandigheden een afweging moeten maken.

Het bestuursverbod kan ook ‘door breken’. Dat betekent dat een persoon zich niet kan verschuilen achter ‘zijn B.V.’ als die B.V. de bestuurder is die een verwijt kan worden gemaakt. Het bestuursverbod kan dus ook worden opgelegd aan de persoon die indirect bestuurder is van de betreffende rechtspersoon.

Het bestuursverbod heeft geen betrekking op naar buitenlandsrecht opgerichte rechtspersonen. Dus een persoon aan wie een bestuursverbod is op gelegd, kan wel bestuurder zijn van een buitenlandse rechtspersoon. Via een buitenlandse rechtspersoon bestuurder worden van een Nederlandse rechtspersoon, wordt  door de kamer van koophandel onmogelijk gemaakt.

Een benoeming van een persoon tot bestuurder of commissaris met een bestuursverbod is nietig en als hij toch namens de rechtspersoon handelingen verricht is hij of zij hoofdelijk verbonden.

Willem van den Eijkel
Notaris
Verhees Notarissen
www.verheesnotarissen.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *