Bestemming wonen bedreigt onze bedrijfsterreinen

Gemeenten doen vaak maar wat en leren niet van de fouten uit het verleden. Her en der gaan ze ertoe over om woningen op bedrijfsterreinen in te plannen. Binnen onze regio deed zich dat al veertig jaar geleden voor op industrieterrein De Jagtlustkade te Sassenheim (Teylingen). De gevolgen waren fnuikend. Immers, die nieuwkomers bepalen vanaf dat moment de toekomst van dat hele gebied. Wanneer een ondernemer daar een nieuwe of wijziging van zijn Hinderwetvergunning aanvraagt, wordt deze getoetst aan de normen die voor een woonlocatie gelden en dus al gauw afgewezen. Dit geldt uiteraard ook voor bouwaanvragen. De bedrijven uit de hoge milieucategorie zijn natuurlijk het eerste het slachtoffer.

Het moge evident zijn dat dit enorme financiële schades, maar ook praktische debacles oplevert. Waar kun je dan nog naartoe met jouw bedrijf? Wanneer deze situatie zich in Leiden voordoet, bestaan daartoe geen mogelijkheden meer. Toch dreigt er nu voor het bedrijfsterrein aan de Rooseveltstraat een dergelijke rampzalige ontwikkeling. Het gemeentebestuur heeft het snode plan opgevat om daar woningen in te breien. Enige eigenaren/exploitanten van gebouwen hebben aangegeven hier geen bezwaar tegen te hebben. Dat begrijp ik, want er heeft zich daar voor hen zo langzamerhand de mogelijkheid tot een vestiging met detailhandel voorgedaan. ‘Mooi’ al die extra klantjes om je heen, zullen zij denken. Maar er zijn daar helaas al genoeg alternatieve functies, waaronder fitness, toegestaan. Datzelfde gemeentebestuur wil ook nog een fietspad door het gebied laten aanleggen. Onbegrijpelijk met al dat vrachtverkeer en het laden en lossen. Zit er dan niemand in die gemeenteraad met enig oog voor de (eigen) ondernemer? Vooralsnog was ‘De Roosevelt’ het schoolvoorbeeld van een keurig bedrijventerrein, dicht bij het centrum ideaal de stad faciliterend, en daarom ook goed voor het milieu, door die korte rijafstanden. Gaan daar nu echt bedrijven weggejaagd worden en/of bestaat er voor de gezonde ondernemingen straks werkelijk geen mogelijkheid meer tot uitbreiding? Beter ware het om de daar ook aanwezige verpauperde vestigingen meer ruimte te bieden. Een ondernemer die bij zijn bedrijfshal ook forse kantoorruimte nodig heeft, krijgt daar vooralsnog namelijk de medewerking niet toe.

Het geduvel begon bij de Lammenschansweg, waar de bedrijfslocaties al omringd worden door grote woningbouwprojecten. Verschillende ondernemers zijn daardoor gedwongen zich elders te vestigen. Alternatieven worden er door het gemeentebestuur echter niet geboden. Normaal gesproken zou er gecompenseerd moeten worden in beschikbare grond en milieucategorieën. En zo wordt de algehele economische ontwikkeling van onze hele regio bedreigd. Verder wordt er totaal niet bij stil gestaan dat hierdoor veel banen voor laagopgeleiden verdwijnen. Zelfs in het internationaal vermaarde Bio Science Park worden woonlocaties aangewezen. Planologisch valt het ook daar vanuit een goede ruimtelijke ordening niet te verantwoorden. De Kamer van Koophandel Rotterdam brengt de onderhavige problematiek voor die regio ten minste in beeld, door met getallen te komen en op de negatieve consequenties te wijzen. Voor wat onze regio betreft, zie ik die Kamer niet en geloof ik ook niet in het bestaansrecht van deze instantie. De provincie lijkt het tij ook niet te keren en pikt ook nog eens extra ruimte in door windmolenparken te faciliteren. Het samenwerkingsverband Ondernemend Leiden (Bio Science Park, Samenwerkende Bedrijventerreinen i.o., BV Leiden, Leiden Centrum Management, VNO NCW Rijnland) doet onbegrijpelijkerwijs met een manifest een oproep om in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraad, het wonen op bedrijfsterreinen in te voeren. Mogelijk hebben zij deze aan derden uitbestede rapportage niet zelf voor de publicatie ervan gecontroleerd.

In dit verband vind ik gebouweneigenaar Ruud Breedveld een held. Hij verzet zich tegen voornoemde onnadenkende onzin en gaat daarbij zelfs tot aan de Raad van State. Wij herkennen elkaar er in dat hij, gelijk ondergetekende in het Stationsgebied, die actie weer alleen voert. Velen zijn het met hem eens, maar gaan er van uit dat dit er in Leiden toch weer achter de schermen wordt doorgedrukt, of hebben genoeg aan hun eigen sores. ‘Leiden let op u saeck’ en ontwikkel nu eerst eens met de regio een onderbouwde ruimtelijke visie richting toekomst. Betrek de belanghebbenden daar maximaal bij. Rond de stopgezette relocatie-plannen van het busstation heeft wethouder Paul Laudy immers aangetoond dat klankborden goed werkt. Neem het voortouw en haal de kou uit de lucht.

Menno Smitsloo
Reacties: [email protected] Twitter: @mennosmitsloo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *