BPD over duurzaamheid en betaalbaarheid

Gebiedsontwikkelaar BPD zet zich, op verschillende locaties, in de regio Rijnstreek in voor duurzame en betaalbare woningen. In nieuwbouwwijk De Horn te Rijnsburg ontwikkelt BPD inmiddels de tweede fase van ruim 45 + 83 woningen en appartementen. In Noordwijk is de eerste verkoopfase van de nieuwe wijk Offem Zuid gestart. Hier ontwikkelt BPD samen met Van Rhijn Projectontwikkeling 240 woningen.

Het meest recente duurzame project is Buitenplaats Rijnweijde. Deze door de Gemeente Oegstgeest  aan de Rijn uitgeschreven tender is onlangs door BPD gewonnen. Theo van der Plas, ontwikkelingsmanager bij BPD: “De eerste vruchten van onze duurzame gebiedsontwikkelingen worden geplukt. Mensen gaan er om vragen en spreken hun verbazing uit als partijen nog woningen met een gasaansluiting aanbieden.”

Hoe brengt BPD duurzaamheid in praktijk?
Theo van der Plas: “In de eerste plaats door meer te doen dan de overheid nu vraagt op het gebied van energiezuinigheid. Voor zaken als ‘nul op de meter’, energieneutrale woningen en duurzame bouwmaterialen proberen we de betrokkenen te enthousiasmeren.Niet alleen bouwers en andere partijen uit de sector, maar bijvoorbeeld ook energiemaatschappijen en particuliere huizenbezitters. De CO2-uitstoot moet verminderen, ook omdat longziekten inmiddels een van de grootste volksziektes in ons land zijn. Van de Duin- en Bollenstreek weten we dat mensen ervoor kiezen om hier te wonen vanwege het gezonde zeeklimaat. Dat moet wel zo blijven!”

Wiens verantwoordelijkheid is dat?
“Van iedereen. De bouwbranche is nog relatief conservatief als je die vergelijkt met bijvoorbeeld de autobranche. Overheden maken inmiddels ruimte in hun plannen voor duurzame woningbouw. De techniek is ook zover, dus bouwers kunnen ermee aan de slag. En consumenten beginnen hun wenkbrauwen op te trekken als er niet duurzaam wordt gebouwd. Dat is mooi want hierdoor wordt het ook door de kopersmarkt gestimuleerd. Als iedereen meedoet en de ontwikkeling ook nog eens gesteund wordt door subsidies, staan straks alle seinen op groen.”

Hoe ziet duurzaam bouwen er in de praktijk uit?
“We leveren op bepaalde plaatsen al woningen op zonder gasaansluiting en met ‘nul op de meter’. Mooi voorbeeld: in Oegstgeest aan Rijn zijn we nu bezig met de ontwikkeling van vijfenveertig woningen zonder gasaansluiting. Voor de energievoorziening wordt gebruikgemaakt van zonnepanelen en warmtepompen. Daarnaast hebben we de gemeente uitgedaagd standaard de lantaarnpalen van een oplaadpunt voor de elektrische auto te voorzien, als een van de eerste buurten in Nederland. Verder gebruiken we voornamelijk klimaatadaptieve, natuurlijke en duurzame materialen.”

Wat doen jullie bij andere projecten?
“In het algemeen bouwen we al zo energiezuinig mogelijk en passen we nieuwe technieken toe. We hebben het dan over zaken als: zonlichtgeoriënteerd verkavelen, gebruik van duurzame FSC-gecertificeerde materialen, driedubbel glas en soms luiken of lamellen voor de ramen die in de zomer de warmte buitenhouden. Ook geven we bij voorkeur invulling aan transformatie van leegstaande kantoorpanden in plaats van nieuwbouw, waardoor groene gebieden ook groen blijven.”

Een tweede belangrijk thema in de bouw is hoe je de woningen betaalbaar houdt. Hoe gaat BPD hiermee om?
“Er is veel vraag naar woningen en dat drijft de prijs op, zowel van de grond als van de bouwkosten, die extreem snel stijgen. Daar maken we ons wel zorgen over. De eerste fase van Offem Zuid, met 113 woningen, trok zo’n duizend geïnteresseerden. Hoe je zo’n explosie kunt voorkomen? In de eerste plaats vraagt dit van overheden om op het gebied van ruimtelijke ordening goed te anticiperen op de toekomstige vraag, zodat er gelijkmatiger wordt gebouwd. Sowieso is het goed daarin anticyclisch te denken. Een gelijkmatige groei is uiteindelijk voor iedereen beter. Zeker omdat de druk op de regio toeneemt, bijvoorbeeld door de aanleg van de Rijnlandroute, de ontwikkeling van het Bio Science Park en als gevolg van de Brexit de komst van buitenlandse bedrijven naar de Zuidas.”

Hoe houdt BPD de huizen betaalbaar?
“Door in wijken ook huizen in betaalbare categorieën te blijven ontwikkelen. Daarbij kijken we enerzijds naar de grootte van het te ontwikkelen product, anderzijds naar het salaris en de vermogenspositie van kopers. Ook worden er afspraken gemaakt over doorverkopen, of brengen we deze producten bewust onder bij partijen als corporaties die een langjarig commitment afgeven. In de tweede fase van De Horn hebben we daarom het overleg gezocht met de plaatselijke woningcorporatie en worden de 24 sociale woningen verkocht aan Dunavie. In Offem Zuid bieden we samen met de gemeente onder voor-waarden achttien eengezinswoningen van tweehonderdduizend euro vrij op naam voor de particulier.”

BPD Ontwikkeling Zuid-West
Poortweg 2
2612 PA Delft
T 015 – 268 08 08
I www.bpd.nl
E [email protected]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *