Wie zijn de leukste werkgevers van de regio Rijnland?

Over een half jaar verlaten weer enkele duizenden studenten met een (MBO en HBO) opleiding op zak hun school en gaan op zoek naar een passende baan. Een van de bouwstenen van een succesvolle banenzoektocht is inzicht hoe de arbeidsmarkt in elkaar steekt. Vanaf juni 2018 wordt het voor schoolverlaters een stuk plezieriger gemaakt om zich te oriënteren, want dan krijgen zij bij alle scholen van het mboRijnland en de Hogeschool Leiden tijdens de diploma uitreiking een gratis gids van de schoolleiding uitgereikt met een overzicht van de leukste werkgevers in de regio. Hetzelfde moment gaat de website SnelaandeSlag.info officieel in de lucht, waar bedrijven en werkzoekenden elkaar kunnen vinden.

Schoolverlaters staan voor een creatieve uitdaging
Eén van de initiatiefnemers is Harry de Reus, uitgever van het regionaal zakenmagazine Rijnstreek Business. De Reus: “Solliciteren is voor schoolverlaters vaak erg lastig omdat zij behalve één of meer stages die ze gevolgd hebben geen tot weinig kennis hebben van de bedrijven in hun (directe) omgeving. Vroeger zaten er nog bedrijven in de dorpskernen en passeerden de studenten terwijl ze naar hun school gingen links en rechts tal van leuke bedrijven waarvan soms de werknemers gewoon op straat bezig waren. Studenten maakten op deze manier dus ‘en passant’ kennis met hun eventueel toekomstige werkgever. Deze tijd is echter voorbij. Veel bedrijven zitten tegenwoordig ‘verstopt’ op grote complexe bedrijventerreinen waar studenten niets te zoeken hebben. Vaak weten ze van het bestaan van bedrijven uit hun eigen dorp of stad niet eens af. Elke schoolverlater staat dus voor een enorme creatieve uitdaging om een passend bedrijf te vinden waar je met plezier aan de slag kunt gaan. Wij hopen met de gids en de daaraan gekoppelde website SnelaandeSlag.info een brug te kunnen slaan tussen enerzijds de werkzoekenden en anderzijds de leukste werkgevers. Deze bedrijfspresentaties geven een goed beeld van de activiteiten van het bedrijf (door middel van een prettig leesbaar verhaal) maar ook door werknemers aan het woord te laten zorgt dit voor een zeer onderscheidende impressie van het bedrijf. Zo komen bijvoorbeeld werknemers aan het woord die net bij het bedrijf begonnen zijn. Deze ‘starters’ stonden een jaar eerder voor hetzelfde ‘dilemma’ als de huidige schoolverlaters: waar te gaan werken? Zij vertellen over het hoe en waarom van hun keuze maar gaan ook in op bijvoorbeeld hun werkdag, de opleidingen die ze volgen e.d. Alle bedrijfspresentaties bij elkaar geven een zeer eigentijdse, informatieve en vooral onderscheidende impressie van het bedrijf waardoor schoolverlaters niet alleen geïnformeerd, maar juist ook geïnspireerd worden.

Regionaal breed gedragen
Het initiatief Snel aan de Slag wordt regionaal breed gedragen door zowel het bedrijfsleven als het onderwijs. Het zakenblad Rijnstreek Business verzorgt de redactie van de gids en de Ace Group uit Rijnsburg is de online partner van de website.  Werkgeversorganisatie VNO-NCW in de persoon van voorzitter Hans de Boer verzorgt vanuit het bedrijfsleven het voorwoord van de gids en ook het UWV heeft het idee omarmd en zal de gids straks via de balie aan de werkzoekenden gaan verstrekken. Verder is het mboRijnland vanaf het prille begin nauw bij het idee betrokken. Zij hebben vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Daar leiden ze studenten op die iets toevoegen aan de arbeidsmarkt en bieden ze ook cursussen en trainingen aan bedrijven en instellingen. Ook zij zien door de veranderende arbeidsmarkt het belang dat het onderwijs meer en meer moet gaan samenwerken met het bedrijfsleven. Docenten en leidinggevenden maken zich zorgen over de toekomst van mbo’ers op niveau 2. Men denkt dat er juist op dat niveau veel werk zal verdwijnen, of dat de eisen van de arbeidsmarkt voor hen te hoog komen te liggen.  Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad schreef onlangs in een brief gericht aan de Tweede Kamer: “Nagenoeg elke dag lezen we over de grote tekorten op de arbeidsmarkt. De zorg, techniek, bouw, defensie, politie, horeca, onderwijs en andere sectoren: enkele honderdduizenden vakmensen worden er gevraagd. Achter deze explosief stijgende vraag zit de economische groei, maar dat is niet de enige oorzaak. Overheidsbeleid is er mede debet aan dat bijvoorbeeld in de zorg eerst vele duizenden medewerkers werden ontslagen en er nu weer wordt geschreeuwd om vakmensen. Ook konden mboscholen kort geleden geen stageplekken vinden in de bouw, terwijl de bouw nu per direct vakmensen nodig heeft. Daarbij komt dat het mbo te kampen krijgt met dalende studenten-aantallen door demografische krimp en een verdergaande trek naar de steden. Met alleen het opleiden van jonge mensen redden we het dus niet. Om de economische groei te kunnen vasthouden zijn meerdere maatregelen nodig”.

Naar een nieuwe arbeidsmarkt
De Reus: “In de nieuwe economie speelt menselijk kapitaal een steeds belangrijker rol voor de waarde van de onderneming. Het gaat als ondernemer niet meer om hoe groot je omzet is en hoeveel winst je maakt, maar ook om wie er bij je werken. Werkgevers zullen bijvoorbeeld moeten leren omgaan met de verschillende vormen van arbeidsovereenkomsten. Mensen zullen de ene keer in loondienst werken en de andere keer als uitzendkracht, zelfstandige of als freelancer. Een dynamische arbeidsmarkt betekent dat er nieuwe manieren moeten worden gevonden om talentvolle medewerkers aan te trekken en voor het bedrijf te behouden. Om mee te komen in deze nieuwe economie zal men voortdurend kennis en vaardigheden moeten blijven bijspijkeren. Dit geldt niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers. De houdbaarheid van kennis wordt steeds korter, terwijl tegelijkertijd door robotisering en automatisering in hoog tempo functies verdwijnen. Daarvoor in de plaats ontstaan er nieuwe functies”.

Verkiezing De leukste werkgever
Bedrijven die in de gids worden opgenomen krijgen het predicaat ‘leukste werkgever’, maar de allerleukste zal in maart 2019 op een mooie locatie in de regio bekend worden gemaakt. De Reus’: “Veel bedrijven roepen dat het belangrijkste kapitaal dat ze hebben hun medewerkers zijn. Dit klinkt leuk, maar meer dan window dressing is het vaak niet. De werkgever van vandaag heeft meer dan in het verleden aandacht voor zijn team van medewerkers en geeft ze ook vertrouwen. Hij moet een goed leider zijn. Hij is beleefd en begroet iedereen, zorgt voor eeng goede werksfeer, heeft een luisterend oor, begrijpt de motivatie van de werknemers zodat hij het potentieel zo goed mogelijk kan verbeteren, aanpassen en gebruiken. Ook is het belangrijk dat medewerkers ruimte krijgen voor hun eigen ideeën en dus hun creativiteit kunnen uitdrukken. Het is zeer frustrerend voor een werknemer als zijn mening systematisch geweigerd wordt op basis van zijn plek in de hiërarchie.  De experts van Home4talent gaan inzichtelijk maken welke bedrijven op de lange termijn echt werk maken van de transformatie naar de leukste werkgever. Nico Houwaard van Home4Talent: “Een goede werkgever zijn is niet eenvoudig. De relatie werknemer-werkgever is veranderd. Maar om tegenwoordig een goed en mooi bedrijf te kunnen runnen, kan je niet weglopen voor deze andere tijd. Vasthouden aan hoe het vroeger ging, omdat het toen ook lukte, is een heilloze weg. Hoe beter je weet als werkgever om je organisatie leuk te maken, des te succesvoller zal je organisatie worden. Je medewerkers worden je ambassadeurs en zullen maximaal gemotiveerd zijn om de organisatie verder te laten groeien. We zijn daarom erg benieuwd welke mooie bedrijven er tijdens het project Snel aan de Slag de komende maanden boven komen drijven”.

Meer informatie?
Meer informatie en aanmelden voor Snel aan de Slag en de Verkiezing De leukste werkgever van de regio Rijnland kunt u op de website www.snelaandeslag.info. De Reus media, telefoon 071-4080557.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *