Gemeente Lisse kiest voor vernieuwing en duurzaamheid

Deel dit artikel

Coalitiepartners CDA, Nieuw Lisse en D66 hebben hun Coalitieprogramma 2018-2022 gepresenteerd. Belangrijke waarden zijn eigen kracht van inwoners, vernieuwen en verduurzamen. Ook zijn de namen en portefeuilles van de kandidaat-wethouders bekend gemaakt.

Met een akkoord op hoofdlijnen willen de coalitiepartners ruimte bieden voor verbinding met de raad, bewoners, bedrijven, instellingen, omliggende gemeenten en andere organisaties.

Iedereen doet mee

Uitgangspunt voor de partijen is ‘eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en een mate van zelfredzaamheid’. Solidariteit betekent volgens de coalitie dat wie mee kan doen, ook daadwerkelijk meedoet. Om dit mogelijk te maken is een gezamenlijke inzet van gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties van belang. Als het inwoners niet (geheel) op eigen kracht lukt, dan is de gemeente er om te ondersteunen.

Vernieuwen
De coalitiepartners willen het huidige beleid tegen het licht houden en vernieuwen naar de eisen van deze tijd waar dat nodig is. Voorbeelden hiervan zijn de inzet van technologische ontwikkelingen, actief grondbeleid om de stijgende woningbehoefte aan te kunnen, een brede agenda voor het sociaal domein en een intensievere samenwerking met kennispartners als hogescholen en universiteiten.

Verduurzamen
Ook vinden zij duurzaamheid een way of life, zij hanteren daarbij een brede definitie. De coalitiepartners schrijven in het akkoord dat zij zich verantwoordelijk voelen om te zorgen voor toekomstige generaties door verantwoord gebruik van beschikbare hulpbronnen (circulaire economie), door voor te bereiden op de klimaat- en energieopgaven, door het natuur en milieu te koesteren, door biodiversiteit waar mogelijk te versterken en door te zorgen dat Lisse een samenleving is waarin iedereen kan meedoen.

Op maandagavond 14 mei wordt het college geïnstalleerd tijdens een ingelaste raadsvergadering.

Geef een reactie