Goede buren maak je met goede afspraken

Goede buren hebben is een zegen. Maar de praktijk leert dat de relatie tussen buren toch vaak verstoord wordt. Wil je de onderlinge verstandhouding goed houden? Dan helpt het om duidelijke afspraken te maken. Bijvoorbeeld over het gebruik van jullie percelen. Het beste kun je dat doen bij je notaris. Daar kun je ook terecht voor informatie over eerdere afspraken die al zijn vastgelegd. Een voorbeeld.

Het recht van overpad
Sommige percelen zijn slecht of niet bereikbaar via de openbare weg, maar wel via het perceel van de buren. Bijvoorbeeld in de volgende situatie.

De percelen van Bert en Aart liggen naast elkaar. Om vanaf de openbare weg op zijn perceel te komen, moet Bert over het perceel van Aart. De afspraken die Bert en Aart hierover maken, worden vastgelegd bij de notaris. Zo krijgt Bert de zekerheid dat hij bij zijn perceel kan komen. Voor Bert wordt in de akte bij de notaris een recht van overpad vastgelegd en voor Aart de plicht om het overpad toe te staan. Als Bert ooit zijn perceel verkoopt dan kunnen de nieuwe eigenaren ook over de grond van Aart naar het perceel gaan. Dat geldt ook als Aart ooit zijn perceel verkoopt: dan moeten de nieuwe eigenaren toestaan dat Bert of een nieuwe eigenaar over het perceel gaat.

Erfdienstbaarheid
Het recht van overpad en andere rechten waarbij twee percelen zijn betrokken, worden erfdienstbaarheden genoemd. Niet alleen in dorpen en in het buiten-gebied komen deze rechten voor. Ook in de stad bestaan erfdienstbaarheden, bijvoorbeeld als het gaat om de afvoer van regenwater via het perceel van je buren. Deze erfdienstbaarheden staan in je eigendomsakte of in een bijlage daarvan. Wil je afspraken maken met je buren? Een erfdienstbaarheid wordt door je notaris in een akte vastgelegd. Hierin wordt dan afgesproken wat ieders rechten en plichten zijn. Deze akte wordt geregistreerd bij het kadaster.

Als je een huis of grond koopt, is het sowieso verstandig je notaris te vragen of en welke erfdienstbaarheden er zijn.
Als er een erfdienstbaarheid is, kan dit twee dingen betekenen. Je hebt een recht ten opzichte van een ander perceel of
je hebt een plicht. In ieder geval zijn dit zaken die je goed in kaart moet brengen om misverstanden en ruzies te voorkomen.

Willem van den Eijkel
Notaris
Verhees Notarissen
www.verheesnotarissen.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *