Grote stap naar woningbouw op voormalig vliegveld Valkenburg

Deel dit artikel

De richtlijnen voor de eerste woningbouwlocatie op voormalig vliegkamp Valkenburg zijn vastgesteld door het college. Eind mei wordt deze Nota van uitgangspunten besproken met de gemeenteraad.

Op de zogenoemde startlocatie vlakbij het VIP-gebouw worden 1000 tot 1500 woningen gebouwd. In die woningen is de ambitie van de gemeente te zien.

Een wijk van de toekomst
Wethouder Klaas Jan van der Bent: “Dit is een grote stap voorwaarts richting de broodnodige woningbouw. Kwalitatief hoogwaardig op het gebied van uitstraling, veel groen, fijne verblijfplaatsen en duurzaam in materiaal- en energiegebruik. Deze eerste wijk biedt plek aan de pioniers van de nieuwe locatie.  Met de ambitie van Katwijk voor Unmanned Valley een stukje verderop kan dit een echte wijk van de toekomst worden.”

Hoe de uitgangspunten zijn vastgesteld
Er is een aantal belangrijke documenten gebruikt om de uitgangspunten vast te stellen. Ten eerste natuurlijk het Masterplan Projectlocatie Valkenburg. Ook is de Integrale Ruimtelijke Verkenning (IRV) gebruikt. Deze verkenning is samen met Wassenaar gemaakt en levert optimalisaties van het Masterplan. Deze verbeterde regionale samenwerking en kwaliteitsverhoging kunnen rekenen op een positieve reactie bij de provincie. Het traject om de IRV concreet te maken loopt gelijk aan het traject om de eerste woningen in het najaar van 2020 op te leveren. Op deze startlocatie komen hoe dan ook huizen. De uitgangspunten hangen samen met de IRV. Het verdere traject van de IRV zorgt voor samenhang van deze eerste wijk en de rest van het gebied.

Het verdere proces
De uitgangspunten worden besproken in de gemeenteraad. Het is belangrijk dat de nieuwe gemeenteraad een uitspraak doet over de kwaliteitsambitie van deze eerste wijk op Valkenburg. Vervolgens dient deze nota als basis voor het verder uitwerken van het zogenoemde stedenbouwkundig kader. Dit kader wordt door het  Rijksvastgoedbedrijf  en de gemeente Katwijk gebruikt om de plannen die uit de markt komen vervolgens te toetsen. De gemeente wil bij de uitwerking van het stedenbouwkundig kader verschillende belanghebbenden betrekken. Daar wordt nu een plan voor gemaakt. In ieder geval wordt op korte termijn de participatie rondom de eerste nieuwe woonwijk opgestart.

One Comment

 1. Hans en Els Vons says:

  Dag

  Is er in dit project ook plaats voor kangeroe woningen , inspringend op de matige zorg
  voor ouderen en de regering die wil dat ouderen langer thuis moeten wonen en de kinderen mantelzorg
  moeten verlenen
  ben benieuwd
  groet e. Vons

Geef een reactie