Samenwerking Keukenhof en provincie voor versterking toerisme

Deel dit artikel

De provincie investeert in de bereikbaarheid, natuur en recreatie in de Duin- en Bollenstreek. Goed voor de economie en toerisme in het gebied en voor Keukenhof waar Gedeputeerde Staten recent te gast waren.

Symbolischer kon het haast niet: het bezoek van het provinciebestuur viel aan het einde van het bloembollenseizoen, en een van de agendapunten was het verlengen van het toeristenseizoen. Bart Siemerink (directeur Keukenhof) mocht op het populaire bloemenpark dit jaar 1,4 miljoen bezoekers verwelkomen. De bezoekers aan deze jaarlijkse bloemententoonstelling op landgoed Keukenhof worden gemiddeld jonger omdat er steeds meer gezinnen met kinderen komen. Siemerink ziet kansen om ook in andere maanden bezoekers naar de Duin- en Bollenstreek te trekken. Alleen al op het landgoed Keukenhof, met het kasteel als stralend middelpunt, is het hele jaar door bijvoorbeeld genoeg te beleven.

Kansen ziet ook het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, dat het gebied in de schijnwerpers zet (‘verhaallijn Bloemen’) samen met de andere Nederlandse bloemenvelden in bijvoorbeeld de Kop van Noord-Holland en de Noordoostpolder.

Diversiteit
Tot ver over de landsgrenzen kennen mensen de bollenvelden en Keukenhof, maar de Duin- en Bollenstreek heeft meer te bieden. Denk aan de mooie kustlijn en de duinen, die sinds enige tijd deel uitmaken van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Denk ook aan het cultureel erfgoed: de Trekvaart als belangrijke historische verbinding in het gebied, en de bijzondere landgoederen langs de binnenduinrand. Al dat moois wordt goed ontsloten voor recreanten door de vele wandel- en fietspaden. De provincie gaat met Keukenhof in gesprek over eventueel meervoudig gebruik van de parkeervoorzieningen bij het park, waardoor nog meer mensen kennis kunnen maken met dit oer-Hollandse landschap.

“Wij willen dat onze investeringen optimaal aansluiten bij de wensen in het gebied. Daarom is het goed dat we dit afstemmen met Keukenhof”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Investeren
De provincie investeert ook op andere manieren in de toekomst van de Duin- en Bollenstreek. Bijvoorbeeld door innovatieve projecten in de land- en tuinbouw te financieren. En door de samenwerking met de ruimtevaartsector verenigd in het ‘space cluster’ rond ESA-ESTEC in Noordwijk. Zo zorgt de provincie samen met ondernemers en overheden voor een stabiele en veerkrachtige economie in dit gebied. Ook op het gebied van infrastructuur zal de provincie de komende jaren flink investeren. Als gevolg van toenemende bedrijvigheid in combinatie met toerisme staan de bereikbaarheid en de leefbaarheid van het gebied namelijk op sommige plekken onder druk.

Gebiedsprogramma
De provincie werkt samen met maatschappelijke partners aan een gebiedsprogramma voor de Duin- en Bollenstreek. Dat gezamenlijke programma verbindt alle lopende en nog geplande investeringen in de regio, en geeft initiatieven die dat kunnen gebruiken een duwtje in de rug; waar nodig ook op financieel gebied.

Geef een reactie