Tweede Kamer stemt in met fusie Noordwijk en Noordwijkerhout

Deel dit artikel

Recentelijk heeft de Tweede Kamer definitief ingestemd met de vorming van de nieuwe gemeente Noordwijk. De basis hiervoor is gelegd door het besluit van de beide gemeenteraden op 6 juli 2017.

Onlangs is de fusie inhoudelijk behandeld in de Tweede Kamer. Burgemeesters Jan Rijpstra van Noordwijk en Gerrit Goedhart van Noordwijkerhout waren daarbij aanwezig. Ook stond de besluitvorming op de agenda. De volgende stap is nu de besluitvorming in de Eerste Kamer, waarna de fusie definitief is. Naar verwachting zal de Eerste Kamer voor de zomervakantie hierover beslissen.

Burgemeester Jan Rijpstra van Noordwijk: “Met 105-45 stemmen (2/3 meerderheid) heeft de Tweede Kamer ruime steun gegeven aan het op 6 juli 2017 ingezette traject door de beide gemeenten.”

Burgemeester Gerrit Goedhart van Noordwijkerhout: ”Vanaf het besluit van de Tweede Kamer nog 250 dagen tot de nieuwe gemeente begint. Op volle kracht vooruit met de voorbereiding!”

Voorbereiding nieuwe gemeente in volle gang
De beide gemeenten zijn ingenomen met het besluit van de Tweede Kamer. Er wordt al enige tijd enthousiast gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe gemeente. Die wordt nu met een gerust hart verder voorgezet. Inzet is om op 1 januari 2019 de dienstverlening ongestoord te laten verlopen, de nieuwe bestuursorganen in functie te hebben en de organisaties zoveel mogelijk geïntegreerd. Er is ook hard gewerkt aan een fusiewebsite die inmiddels online staat. Vanaf 1 januari 2019 zal worden gewerkt vanuit de beide gemeentehuizen in Noordwijk en Noordwijkerhout en de bestaande locatie van de Buitendienst in Katwijk.

Gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen staan gepland op 21 november 2018. In verband met de fusie op 1 januari 2019 wijken deze dus af van de verkiezingen die andere gemeenten in maart al gehad hebben.

Geef een reactie