Onbevoegde vertegenwoordiging

Als ondernemer breid je je klantenkring graag uit. Dus als iemand jouw bedrijf benadert met de vraag of je ook aan hen wil gaan leveren, zeg je natuurlijk geen nee. Het is alleen wel verstandig om éérst goed na te gaan of diegene die contact met je opneemt en een bestelling plaatst wel bevoegd is jouw (potentiële) nieuwe klant te vertegenwoordigen, zoals een van mijn opdrachtgevers aan den lijve ondervond. 

Bij levering aan een van zijn vaste klanten werd hij benaderd door een heer die stelde de manager/eigenaar van een naburige onderneming te zijn, ter controle liet hij ook nog een verslag van een wijziging in de Kamer van Koophandel (KvK) met betrekking tot het betreffende adres zien.  Na enig heen en weer bellen en appen werd er door hem een bestelling geplaatst. Nadat de spullen geleverd en gefactureerd waren bleef betaling echter uit. Herhaaldelijk bellen, whats-appen en e-mailen leverde ook geen verdere reactie op. 

In de procedure bleek dat  alle in de  KvK bij de nevenvestiging  vermelde contactgegevens weliswaar die van de manager waren, maar dat deze formeel niet bevoegd was de BV te vertegenwoordigen. De manager zelf was inmiddels met de noorderzon vertrokken en de geleverde goederen waren ook foetsie. Ondanks een heleboel aanwijzingen dat de directie van de BV van de bedrijfsactiviteiten van (de manager van) de nevenvestiging moet hebben geweten, oordeelde de Kantonrechter toch dat de BV niet rechtsgeldig  vertegenwoordigd was door deze (voormalig) manager  en er ook geen schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid was gewekt door de BV. De vorderingen tegen de BV werden dan ook afgewezen.

Een dure les voor mijn opdrachtgever, die niet vaak genoeg herhaald kan worden: 

Controleer voordat je zaken met iemand gaat doen of en hoe een bedrijf  in de Kamer van Koophandel staat ingeschreven en wie namens dit bedrijf overeenkomsten mag/mogen sluiten en tot welk bedrag. Mocht er twijfel zijn, vraag vooraf een bevestiging (schriftelijk of per e-mail) van de persoon die als vertegenwoordigingsbevoegde van je zakenrelatie  in de Kamer van Koophandel vermeld staat.  Zo voorkom je dat een klant zich succesvol kan beroepen op onbevoegde vertegenwoordiging.

Michael Pijnenburg
Gerechtsdeurwaarder
Buik & Van der Horst Gerechtsdeurwaarders
www.buikvanderhorst.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *