Duivenvoorde Grond-, Weg- & Waterwerken

Het begon in 1946 met het recultiveren van bollengrond. Ruim zeventig jaar later is Duivenvoorde uitgegroeid tot een gespecialiseerd grondverzet- en baggerbedrijf dat in binnen- en buitenland actief is. Eigenaresse Leonoor van den Burg-Duivenvoorde stelt haar bedrijf nader voor aan de hand van vier bijzondere projecten.

Voor alle projecten geldt dat we creatief te werk moeten gaan, zegt Leonoor van den Burg. “We denken inventief mee over wat de best mogelijke oplossing is, en wel zodanig dat de vaak kwetsbare omgeving zo min mogelijk wordt belast en dat de risico’s beperkt blijven. We vinden het een eer dat we een bijdrage mogen leveren aan prestigieuze projecten.”   

Bremen
De specialiteit van Duivenvoorde wordt ook in landen als Duitsland, België en Engeland erkend. “Vijftig procent van ons werk doen we in het buitenland. Zo hebben we tussen medio 2015 en medio 2016 in Bremen meegeholpen aan grondwerkzaamheden ter voorbereiding op de bouw van een 80 hectare groot industrieterrein.”

Middelburg
In 2016 kreeg Duivenvoorde de opdracht van Boskalis om een rivier in de buurt van Middelburg uit te baggeren. De sliblaag die er op de bodem lag, was vervuild. Er zijn daar heel wat explosieven terecht gekomen in de Tweede Wereldoorlog en dat betekende dat er voor het proces van baggeren gekeken moest worden naar een oplossing waarbij de risico’s voor de omgeving en het personeel aanzienlijk zouden worden beperkt. Leonoor van den Burg: “We besloten om een leiding onder water te leggen waar het slib doorheen werd gepompt. Als er dan een bom zou worden geraakt, zou deze onder water ontploffen. Voor de veiligheid van de mensen besloten we onze zandzuiger bovendien op afstand te besturen, waardoor er een veilige afstand ontstond tussen de machinist en het eigenlijke werk.”   

Natuurreservaat Fochteloërveen in Veenhuizen
In 2016 was Duivenvoorde bijna een jaar lang actief in natuurgebied Fochteloërveen in Veenhuizen op de grens van Drenthe en Friesland. Met 2500 hectare is het een uniek Natura 2000-gebied met bijzondere soorten flora en fauna, zoals insecten, vogels en reptielen. Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Het gebied is beperkt toegankelijk. En juist dat gegeven was een grote uitdaging voor Duivenvoorde toen het in 2016 de opdracht kreeg van Arcadis voor het aanleggen van een dijklichaam, zodat het water in het gebied beter gereguleerd kon worden en zo de aangroei van hoogveen kon worden bevorderd.

“Over een afstand van 6,5 kilometer moest 130.000 kuub zand worden weg-gepompt,” kijkt Leonoor van den Burg terug op het project. “Uit berekeningen werd duidelijk dat hiervoor 15.000 vrachtwagenbewegingen nodig waren. Dit bleek geen duurzame oplossing. Daarom hebben we samen met Arcadis gekeken naar de mogelijkheid om over een zandpad van 6,5 kilometer leidingen aan te leggen waardoorheen het zand werd weggepompt. Met name de buurtbewoners waren erg blij met deze oplossing.”   

Grondwerk drinkwaterbassin De Biesbosch

In april van dit jaar is Duivenvoorde begonnen met grond- en baggerwerkzaamheden in een van de  drinkwaterbassins van waterbedrijf Evides in Nationaal Park De Biesbosch, ‘De Gijster’, waar de ondiepe delen in het bekken worden verwijderd en met het vrijkomende materiaal de diepe delen worden gevuld. Eind 2019 moet het project klaar zijn. Het werk vindt plaats in een waterrijk recreatie- en Natura 2000- gebied waar de waterkwaliteit op één staat. Het project gebeurt in opdracht van hoofdaannemer Van den Herik-Sliedrecht.

“Omdat we in drinkwater aan het werk zijn, moesten we de cutterzuiger die we inzetten, drinkwatergeschikt maken om vervuiling van het water te voorkomen,” vertelt Leonoor van den Burg. “Op de oevers van het bassin is een mossellaag ontstaan die we voorzichtig weghalen met onze snijkop. We verplaatsen de laag naar de diepere delen van het bassin en dekken deze af met het resterend zand dat op de oevers ligt. In totaal wordt er zo’n 300.000 m3 van de in totaal 1,8 miljoen m3  materiaal door ons verplaatst. De Gijster is onbereikbaar met de auto, dus al het materieel en personeel moet over het water worden aangevoerd. Al ons materieel is compleet gedemonteerd en inclusief een vrachtwagen overgevaren en op de Gijster weer gemonteerd en in bedrijf gesteld.” 

Eigen achtertuin
Leonoor van den Burg is blij met haar bijdrage aan dit soort projecten, maar haar handen jeuken om ook te helpen bij projecten in haar eigen achtertuin. “Er wordt bijvoorbeeld al jaren gepraat over het verbeteren van de waterkwaliteit van het Oosterduinse Meer in Noordwijkerhout.Graag zouden we willen meedenken en zoeken naar inventieve oplossingen. Het zou mooi passen bij onze historie, die begon met het geschikt maken van grond voor de bollenteelt hier in deze regio.”  Meer informatie: www.spaarbekkens.nl/uitdieping

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *