Bouwgroep Horsman & Co: “Vertrouwen is de meest duurzame kernwaarde”

Het is 125 jaar geleden dat bouwbedrijf Horsman & Co werd opgericht. Daarmee is het een van de oudste bedrijven in de regio.     Ton Horsman was in 2003 de laatste Horsman (de vierde generatie) die het bedrijf verliet, maar de naam Horsman & Co bleef. “Een betere naam is er niet.”

Rijnstreek Business sprak naar aanleiding van het 125-jarig bestaan met John Moors. Samen met René Vos en Michael Draijer vormt hij de directie van Horsman & Co.  Op tafel ligt het lijvige jubileumboek, waarvan het eerste exemplaar tijdens een drukbezochte jubileumreceptie in ontvangst werd genomen door de Lissese burgemeester Lies Spruit. In het boek is de rijke geschiedenis vastgelegd voor de komende generaties.

125 jaar is een lange periode waarin veel is gebeurd, maar als je mijlpalen moet aanwijzen, welke zijn dat dan?

John Moors: “Je kunt vele kantelpunten aanwijzen in de geschiedenis. Als ik er dan drie mag noemen zijn dat ten eerste de bouw van het gemeentehuis in Lisse in 1983-1984. Tot dan toe bouwden we vooral op relatief kleine schaal woningen, onder andere voor de lokale woning-corporaties, voor ondernemers en voor instellingen zoals een sporthal (bij FC Lisse) en diverse kerken. De bouw van het gemeentehuis was echter een veel grotere opgave die wij, samen met het toenmalige bouwbedrijf Castien, wisten te volbrengen. Dat was het begin van de schaalvergroting van Horsman & Co. Vanaf dat moment konden we echt doorgroeien.

Een tweede kantelpunt was de bouw en ontwikkeling van het project Madelief tussen 2006 en 2008: de grootste bouwput die Lisse in het centrum heeft gehad. We bouwden er een appartementencomplex met winkels en een tweelaagse ondergrondse parkeergarage. Daarmee hebben we laten zien wat we allemaal kunnen als ontwikkelende bouwer. Het derde markante punt in de recente geschiedenis van ons bedrijf, in 2014, was de ontwikkeling en realisatie van Het Ensemble in het centrum van Hoofddorp. Dit betrof de sloop van sterk verouderde bedrijfspanden, sanering van de grond en aansluitend het bouwen van 49 appartementen, 16 eengezinswoningen en 4 commerciële units. Door intensieve participatie met omwonenden en andere belanghebbenden is dit project midden in de crisistijd zonder een enkel bezwaar tot stand gekomen. Een mooi voorbeeld van een succesvol transformatieproject; een specialiteit van ons bedrijf.”

Wat is het werkgebied van Horsman & Co?

“Een groot deel van de geschiedenis waren we hoofdzakelijk actief in de Bollenstreek. Doordat we sterk verweven waren met deze hechte gemeenschap was het logisch dat men ons als lokale bouwer opdrachten gunde. Men vertrouwde op onze transparante en vakkundige werkwijze en zag de kwaliteit waar wij als bouwers voor stonden. Die manier van werken en het bijbehorende gevoel van naar eer en geweten handelen is er nog steeds, ook nu we onze vleugels hebben uitgeslagen naar de regio’s Haarlemmermeer en meer recentelijk Kennemerland.

Door de overname van Draijer Bouw uit Heemstede begin dit jaar zijn wij daar nu ook nadrukkelijk zichtbaar en actiever geworden. Dat sluit natuurlijk niet uit dat we ook in andere regio’s actief zijn. Zo hebben we in het verleden het woningbouwproject ‘Dansende Daken’ in Alphen aan den Rijn gerealiseerd en nu zijn we er bezig met de voorbereidingen voor de bouw van 110 appartementen in het project ‘De Harmonie’.”

Na de oprichting van het bedrijf door Gerrit Horsman in 1893 staat nu de vijfde generatie aan het roer. Opvallend is dat dit geen Horsmannen zijn maar dat de naam toch gebleven is.  

“Ja, daarover is een mooie anekdote van Ton Horsman. Er was een leeuw in de directie (Hans van Leeuwen) en er is een vos (René Vos), maar dat zijn niet zulke nobele dieren als een hors, een paard. Dat is en blijft toch het meest edele dier… Daarnaast heeft Horsman een uitstekende naam in de regio dus waarom veranderen? We zijn nog altijd het vertrouwde familiebedrijf met nu 85 eigen mensen waarvan het merendeel al lang bij ons in dienst is. In ons jubileumjaar hebben wij recentelijk onze vele 40-, 25-  en 12,5-jarige jubilarissen van de vestiging Lisse extra in het zonnetje gezet. Daaruit blijkt duidelijk de verbondenheid die men voelt met Horsman & Co.”

Hoe staat de sector ervoor?

“Ik denk dat we aan de vooravond staan van de bouwsector 2.0. De afgelopen vijftien jaar is, door diverse gebeurtenissen, het vertrouwen in de bouwsector sterk afgenomen. Door openheid en transparantie in prijs en door te innoveren en het blijven leveren van kwaliteit, zal het vertrouwen weer gaan toenemen. Duidelijkheid over de benodigde marges voor de verschillende ketenpartners in de bouw, is hierbij erg belangrijk, juist nu de vraag weer sterk aan het stijgen is. Hierbij moeten we wel beseffen dat deze marges de afgelopen jaren te laag zijn geweest om van een gezonde bedrijfsvoering te kunnen spreken. Doordat er de afgelopen jaren te goedkoop gebouwd is, is het logisch dat er nu noodzakelijke indexeringen plaatsvinden. Omdat echter de wetgever steeds scherpere (duurzaamheids)eisen stelt aan gebouwen, komt menig investeringsbudget van opdrachtgevers sterk onder druk te staan. Een nieuwe stagnatie in de bouwproductie ligt derhalve op de loer.”

Tot slot: als je het bedrijf kort zou moeten omschrijven, wat komt dan bovendrijven?     

“Een open, eerlijke, betrouwbare en transparante partner voor de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van huisvesting met een sterk gevoel voor maatschappelijke waarden. Een echt familiebedrijf waar vertrouwen in elkaar de meest duurzame kernwaarde van allemaal is.”

Bouwgroep Horsman & Co
2e Poellaan 12
2161 CJ Lisse
T (0252) 41 31 55
I www.horsman.nl 
E [email protected]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *