Verboon Maasland ontgraaft de natte bouwkuipen

Uitvoerder Jos van der Drift van Verboon Maasland uit Maasland over de RijnlandRoute:

Wat heeft Verboon Maasland gedaan aan de RijnlandRoute?
“Wij houden ons bezig met graafwerk en dan met name het ontgraven van zogeheten natte bouwkuipen. Als je tot grote dieptes graaft, kan de bodem omhoogkomen door opwaartse grondwaterdruk.  Onder die bodem ontstaat een holle ruimte die later voor verzakkingen kan zorgen. Door het graafwerk onder water te verrichten, zorg je voor extra druk op de bodem maar ook op de verticale wanden van de bouwput. We zijn nu net bezig om de aankomstbouwput (aan de kant van de A44) van 10 meter naar 19,5 meter onder het maaiveld te brengen. Dat gebeurt dus onder water.’’

Hoe werkt dat precies?
“Grote knijpers halen het zand weg tot een halve meter boven de trekankerpalen. Vervolgens zuig je de rest van de grond weg want die knijpers zouden de palen kapotmaken. Daarna worden de palen door duikers met zeker twee meter opgelengd. Vervolgens wordt een meter onderwaterbeton gestort waarop,  na uitharding en droogpompen,  de betonconstructievloer komt te liggen. Daaroverheen lopen de bouwvakkers straks.’’

Hoelang zijn jullie hiermee bezig
“In totaal zijn wij vijftig weken aan het werk bij de Rijnlandroute waarbij we met 5 tot 25 man tegelijk werken. Soms zijn er wel vier teams van drie duikers aan het werk.’’

Is dit een bijzondere klus voor jullie?
“Elke klus is bijzonder, maar de parkeergarage aan de Leidse Lammermarkt was dat nog meer. Daar moesten  we heel diep gaan, tot wel 24 meter onder het maaiveld. Ook hebben we de 60.000 m³ grond (3.500 vrachtautoladingen)  geruisloos door een persleiding onder water in de grachten naar een depot bij de A4 getransporteerd, zonder verkeershinder. Ons werk aan de Rotterdamsebaan in Den Haag is groter want daar doen we het natte én droge grondwerk. Maar we doen ook andere klussen hoor. Denk aan de werkzaamheden voor het hoogheemraadschap van Rijnland zoals het baggeren van de Does en Dwarswatering en het verbeteren van kades en ophogen van dijken bij onder meer Woubrugge, Leimuiden, Stompwijk en Roelofarendsveen. Daar hebben we vijf jaar aan gewerkt.’’

Wat voor bedrijf is Verboon Maasland?
“We zijn  in 1951 begonnen in het baggerwerk. Dat doen we nog steeds maar we zijn ook gespecialiseerd in rioleren, bodemsaneringen, natuurtechnisch en ‘gewoon’ grondwerk,  natte en droge bouwkuipen, dijk- en kadeverbeteringen, damwanden en beschoeiingen. Het is een familiebedrijf met 55 personeelsleden en een omzet van 15 miljoen euro.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *