Zoektocht naar nieuwe bedrijventerreinen Leidse regio

Deel dit artikel

De zes in Economie071 samenwerkende gemeenten hebben onderzoeksbureau Ecorys gevraagd een sociaal-economisch profiel van de regio te maken. Dit is nodig voor een nieuwe bedrijventerreinenstrategie.
De Leidse regio en Katwijk zijn al een aantal jaar bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe strategie. Voor de weinige ruimte die er is in de regio, bestaan tegenstrijdige belangen. Er moeten duizenden woningen bijkomen en er is behoefte aan extra vierkante meters voor bedrijvigheid.

Bovendien is plek nodig voor ondernemers die gedwongen moeten verhuizen als ergens een bedrijfsgebouw of bedrijventerrein voor bewoning wordt verbouwd. De zes gemeenten hebben afgesproken dat zij de bedrijfsruimte die daardoor verloren gaat, elders in de regio op een andere plek compenseren.

Uit eerder onderzoek blijkt dat de beschikbare ruimte niet volstaat om alles wat nodig is ergens onder te brengen. ,,Daarom zal maximaal ingezet moeten worden op dubbel/multifunctioneel ruimtegebruik en verdichting’’, schrijft de Leiderdorpse wethouder Willem Joosten (binnen Economie071 portefeuillehouder) in een brief aan de zes gemeenteraden. Het sociaal-economisch profiel dat Ecorys gaat maken, is nodig om zo goed mogelijk te kunnen bepalen bij welke bedrijven en bedrijfsvormen de regio het meest gebaat is.

Geef een reactie