Gemeente Noordwijk organiseert draagvlakmeting Ondernemersfonds

Deel dit artikel

De gemeente Noordwijk organiseert een draagvlakmeting Ondernemersfonds Noordwijk. De stembiljetten werden begin mei verstuurd. Het fonds wordt ingesteld als tenminste 30% van de stemgerechtigden stemt en er een 2/3de meerderheid voor is.

Nieuwe gemeente Noordwijk
In de afgelopen maanden is er veel gesproken over de vorming van een ondernemersfonds. Dat is een fonds van en voor ondernemers die eigenaar en/of gebruiker zijn van gebouwen die geen woningen zijn. Zo’n fonds bestond al in de voormalige gemeente Noordwijk. Maar niet in de voormalige gemeente Noordwijkerhout. De gemeenteraad wil weten hoe deze eigenaren en/of gebruikers in de gemeente Noordwijk tegenover een ondernemersfonds staan, nu Noordwijkerhout en Noordwijk zijn gefuseerd. Zijn ze er voor of juist tegen?

Alleen bij overtuigende meerderheid
Om de vraag te kunnen beantwoorden heeft de gemeente een draagvlakmeting georganiseerd. Alle stemgerechtigden hebben begin mei een brief met stembiljet ontvangen. Elke stemgerechtigde kan maximaal één stem uitbrengen als eigenaar en/of gebruiker van een niet-woning.  Ze kunnen vóór 26 mei 2019 een stem uitbrengen. Een ondernemersfonds wordt pas ingesteld als tenminste 30% van de stemgerechtigden stemt en er een 2/3de meerderheid voor is.

Geef een reactie