Gouden Quality Coast Award voor Katwijk

Deel dit artikel

Ook dit jaar krijgt de gemeente Katwijk een gouden Quality Coast Award voor haar inspanningen de kustgemeente zo duurzaam mogelijk te maken en te houden. De Blauwe vlag is dit jaar niet aangevraagd. Wethouder Knape: “Ik ben, met gepaste trots, zeer blij dat we ook dit jaar weer een gouden Quality Coast mogen ontvangen voor onze Katwijkse kustlijn. Samen met vele ondernemers en verenigingen zetten we ons in om Katwijk op de kaart te zetten als mens- en natuurvriendelijke badplaats. En dat is waar het bij dit keurmerk om gaat. Natuurlijk hadden we ook heel graag een Blauwe vlag gehesen, maar helaas konden we niet aan alle eisen voldoen.Het zeewater is van prima kwaliteit om veilig in te zwemmen, maar het is niet voldoende voor de Blauwe Vlag kwalificatie.Daarom heeft Katwijk dit jaar geen aanvraag ingediend.”

Quality Coast
In 2017 kreeg Katwijk ook al een gouden Quality Coast Award. In 2015 was dit nog een zilveren award en in 2013 een bronzen variant. Quality Coast is een programma van de Europese vereniging Kust & Zee. Het doel van dit programma is badplaatsen aan te sporen duurzaam en milieuvriendelijk te werk te gaan. Het gaat om kwaliteiten zoals natuurwaarden, ecotoerisme, milieubeheer, cultureel erfgoed (monumenten en archeologie) en traditionele activiteiten, zoals musea, evenementen en volksfeesten. Ook de identiteit van de gemeente en de lokale initiatieven van burgers worden door dit keurmerk hoog gewaardeerd. Katwijk hecht veel waarde aan het keurmerk en blijft zich ook de komende jaren inzetten de award minimaal op dit niveau te behouden.

Blauwe Vlag
De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die hebben aangetoond schoon en veilig te zijn.De eisen zijn hoog. Zo wordt elke twee weken de waterkwaliteit gemeten. Daarnaast moeten nog 28 andere eisen in orde zijn om in aanmerking te komen. Er moet onder andere informatie verstrekt worden aan strandgasten, er moeten activiteiten georganiseerd worden in het kader van natuur- en milieu-informatie, er moeten voldoende afvalbakken zijn en de veiligheid van de strandbezoeker moet voldoende gewaarborgd zijn. Aan veel eisen kan de gemeente Katwijk voldoen, maar helaas is gebleken dat de metingen van de waterkwaliteit in 2018 niet aan de norm voldoen, ondanks dat het water prima geschikt is om in en aan te recreëren. Alleen in uitzonderlijke situaties, zoals bij het spuien van het boezemgemaal bij hevige regenval, kan de zwemwaterkwaliteit onvoldoende zijn. Dit wordt dan aan strandgasten gecommuniceerd. Erg jammer, vooral omdat de gemeente in 2018, na elf jaar de aanvraag niet te hebben gedaan, de Blauwe Vlag wel heeft aangevraagd en gekregen. Het was toen mogelijk de aanvraag te doen, omdat bleek dat in de jaren ervoor de kwaliteit van het zeewater voldeed aan de eisen die gesteld werden aan de Blauwe Vlag. Opvallend is dat meerdere kustgemeenten die een aanvraag hebben ingediend de Blauwe Vlag niet hebben gekregen. In gezamenlijkheid met onder andere ook Rijkswaterstaat, die de metingen verricht, gaat onderzocht worden wat hiervan de oorzaak is.

Geef een reactie