Gemeente Leiden heeft jaarrekening niet goed op orde

Deel dit artikel

Leiden heeft de nodige financiële steken laten vallen, concludeert de externe accountant na het lezen van het financieel jaaroverzicht 2018. De regels rond Europese aanbesteding zijn bijvoorbeeld enkele keren fors overtreden.
,,Maar er zijn verzachtende omstandigheden’’, meldde wethouder Paul Dirkse (D66/financiën) aan de gemeenteraad. ,,Waardoor dit allemaal niet gaat leiden tot verscherpt toezicht.’’

Het accountantsbureau Ernst & Young vond in de Leidse jaarcijfers de nodige misrekeningen en enkele uitgaven en calculaties bleken niet rechtmatig. In totaal gaat het daarbij om een bedrag van 8,9 miljoen. Dat leverde een ’oordeel met beperking’ op, zoals dat in het boekhouderstaal heet.

Onderdeel van de onrechtmatigheden vormen de uitgaven van in totaal 3,8 miljoen die volgens de Europese aanbestedingsystematiek uitgegeven moesten worden. Dat deed de gemeente echter niet. ,,Het is terecht dat Ernst & Young ons op de spelregels wijst. Daar leren we van en dat moet volgend jaar echt beter’’, aldus Dirkse.

Rekenfoutje
Bij dat foutje bleef het niet. De subsidies die Leiden in 2018 opstreek uit Europa (3,2 miljoen) blijken niet helemaal correct in het Leidse kasboekje te zijn verwerkt. Ook stoeien de financiële experts van de gemeente te ruig met rentepercentages en -lasten die soms 41 procent afwijken. Een rekenfoutje van acht ton hier, eentje van drie ton daar en dat zijn nog kleine getallen in vergelijking met de bedragen die zijn gemoeid met jeugdzorg en gemeentelijke sociale en maatschappelijke ondersteuning.

De accountant ontdekte een bedrag van circa negen miljoen euro waarvan niet kan worden vastgesteld ’dat de zorg waarvoor Leiden betaalde, ook echt is geleverd’, zo staat in een begeleidende brief.

Daar is de Sociale Verzekeringsbank in eerste instantie verantwoordelijk voor en er wordt voor het komend jaar bekeken hoe er betere controle op deze organisatie kan worden uitgevoerd. Leiden maakt ook enkele tonnen over aan Holland Rijnland voor jeugdzorg en ook van dat bedrag is niet duidelijk wat daar tegenover stond.

Afspraak
Met de provincie, die toezicht houdt op de financiële positie van gemeenten, is al een afspraak gemaakt om de Leidse situatie te bespreken. De uitkomsten daarvan, worden na de zomer bekend

Geef een reactie