Bedrijfsopvolging en belastingen 2019

Bent u ondernemer en wilt u het bedrijf overdragen aan de volgende generatie? U kunt dan gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Uw opvolger en u betalen danminder of geen belasting bij de overdracht van het bedrijf.

Bedrijfsopvolgingsregeling
Als u het bedrijf schenkt of nalaat aan uw bedrijfsopvolger komen de inkomstenbelasting en schenk- of erfbelasting in beeld. Om de opvolging financieel mogelijk te maken kent de bedrijfsopvolgingsregeling voor deze drie belastingen een gunstige regeling:

– Het betalen van inkomstenbelasting wordt uitgesteld (‘doorgeschoven’) naar de toekomst.

– Voor de schenk- en erfbelasting is er een vrijstelling. Alleen over de waarde van het bedrijfdat de vrijstelling te boven gaat, moet schenk- of erfbelasting worden betaald.

 

Wat zijn de voorwaarden?
De regeling geldt voor verschillende soorten bedrijven; van een eenmanszaak tot een B.V. Maar alleen voor zover sprake is van ondernemingsvermogen. Daarnaast hangt het van de huwelijkse voorwaarden (of partnerschapsvoorwaarden) of de gemeenschap van goederen af of de bedrijfsopvolgingsregeling optimaal kan worden gebruikt.

Voor de verschillende belastingen zijn er steeds aparte voorwaarden om de bedrijfsopvolgingsregeling te mogen toepassen. Als later blijkt dat niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, moet alsnog (meer) belasting worden betaald.

In hoofdlijnen de vrijstellingen en voorwaarden die in 2019 voor de bedrijfsopvolgingsregeling gelden:

Schenkbelasting

Hoeveel is de vrijstelling?

De schenking van het bedrijf is vrijgesteld tot € 1.084.851. Voor alles daarboven geldt een vrijstelling van 83%, over de resterende 17% moet de opvolger schenk-belasting betalen (uitstel is mogelijk met betaling van rente)

Wat zijn de voorwaarden?

1. de ondernemer moet minimaal 5 jaar eigenaar zijn van het bedrijf

2. de opvolger moet het bedrijf minimaal 5 jaar voortzetten

3. bij de Belastingdienst moet een beroep worden gedaan op de vrijstelling

Erfbelasting

Hoeveel is de vrijstelling?

Het nalaten van een bedrijf is vrijgesteld tot € 1.084.851. Voor alles daarboven geldt een vrijstelling van 83%, over de resterende 17% moet de opvolger erfbelasting betalen (uitstel is mogelijk met betaling van rente)

Wat zijn de voorwaarden?

1. ondernemer moet minstens 1 jaar eigenaarzijn geweest van het bedrijf

2. opvolger moet het bedrijf minimaal 5 jaar voortzetten

3. bij de Belastingdienst moet een beroep worden gedaan op de vrijstelling.

Inkomstenbelasting

Hoeveel is de vrijstelling?

Bij de overdracht van het bedrijf hoeft deondernemer geen inkomstenbelasting tebetalen, dit wordt uitgesteld(‘doorgeschoven’) naar de toekomst (bijvoorbeeld naar het moment dat de opvolger het bedrijf verkoopt)

Wat zijn de voorwaarden?

1. bij een schenking geldt als voorwaarde dat de opvolger minstens 3 jaar werkzaam is in het bedrijf

2. bij de Belastingdienst moet een beroep worden gedaan op de doorschuifregeling.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *