Een inclusievere arbeidsmarkt loont


Deel dit artikel

Een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld door ziekte of een tegenslag. Het kan iedereen overkomen. Mensen met een beperking hebben op het werk vaak wat meer aandacht en begeleiding nodig, maar kunnen in een voor hen aangepaste functie zeer goed zelfstandig werken. Daarnaast zijn ze bijzonder gemotiveerd. Om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten maakte de overheid met sociale partners een afspraak om 125.000 extra banen voor hen te creëren vóór 2026.

Goed nieuws! We liggen op koers. Er zijn tot nu toe 55.903 extra banen gerealiseerd. Voor mensen die vanwege hun beperking meer moeite hebben om passend werk te vinden of te behouden, is dit van grote waarde. Het doet de mens goed een reden te hebben om op te staan in de ochtend, eigen geld te verdienen, collega’s te hebben en een steentje bij te dragen. 

Ook u als werkgever levert het veel op. Deze medewerkers willen graag aan de slag en zijn erg loyaal. Het heeft een positief effect op de werksfeer en zelfs op het ziekteverzuim. Bovendien geeft het uw professionals meer tijd zich op hun kerntaak te focussen. Daarbij levert inclusief ondernemen goodwill op, een positief imago en een verbeterde positie bij aanbestedingen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle financiële (belasting)voordelen en ondersteuningsmogelijkheden.

Toch liet het Sociaal Cultureel Planbureau onlangs weten dat maar 17,3% van de Nederlandse werkgevers banen aanbiedt voor mensen met een arbeidsbeperking. Terwijl bijna 70% van hen zegt zich “(enigszins) verantwoordelijk te voelen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen”. Veel van hen geven echter aan niet goed bekend te zijn met regelingen en mogelijkheden of dat ze van mening zijn dat er in hun organisatie geen geschikte functies zijn of te weinig capaciteit voor begeleiding en ondersteuning. En dat is jammer, want er is vaak meer mogelijk dan men op voorhand voor mogelijk houdt. Het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking biedt kansen. Wellicht loont het voor uw organisatie, groot of klein, wel om deze kansen te gaan benutten! Neem daarvoor eens vrijblijvend contact op met een adviseur van DZB Leiden of met het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland. Zij kunnen u volledig informeren over de voordelen en mogelijkheden en met u meekijken in de organisatie. Bijvoorbeeld door middel van een bedrijfsscan, functiecreatie en/of bemiddeling bij het vinden van passende kandidaten. 

Meer informatie? 

Kijk op dzb.nl/banenafspraak of neem contact op via e.segaar@dzb.nl.

Esther Segaar
Teamcoördinator Garantiebanen
DZB Leiden
www.dzb.nl
www.wsphollandrijnland.nl

Geef een reactie