Groot draagvlak bedrijveninvesteringszone gemeente Noordwijk

Deel dit artikel

Zowel in het BIZ-gebied Noordwijk Binnen als in het BIZ-gebied Noordwijk aan Zee is er voldoende draagvlak voor een bedrijveninvesteringszone.
Dat maakte wethouder Roberto ter Hark onlangs bekend. Hij is blij met de uitslag van de draagvlakmetingen van BIZ Noordwijk Binnen en BIZ (Noordwijk) Aan Zee. “Overtuigend genoeg en dat ook de eigenaren zich zo duidelijk voor de bedrijveninvesteringszone hebben uitgesproken vind ik veel betekenend.” Na publicatie van de verordeningen kunnen deze met ingang van 1 januari 2020 in werking treden. Zij gelden voor een periode van 5 jaar.

Korte geschiedenis
Begin augustus van dit jaar werd door winkeliersverenigingen Noordwijk Binnen en Noordwijk Shopping Centre een verzoek ingediend om voor de winkelgebieden in beide kernen een zogenoemde bedrijveninvesteringszone of BIZ in te mogen stellen. Het verzoek ging vergezeld van een activiteitenplan per winkelgebied. College van B&W heeft positief op het verzoek gereageerd en op 3 september 2019 een uitvoeringsovereenkomst afgesloten met de besturen van de opgerichte BIZ-stichtingen. Op 15 oktober 2019 heeft de Gemeenteraad de BIZ-verordeningen vastgesteld. Conform de Wet op de bedrijveninvesteringszones moeten de ondernemers zich daarna in een draagvlakmeting kunnen uitspreken over de BIZ-verordeningen. In de afgelopen weken is deze draagvlakmeting door de gemeente georganiseerd. Alle stemgerechtigde eigenaren en gebruikers van niet-woningen in beide BIZ-gebieden zijn schriftelijk in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over de BIZ-verordening voor het eigen gebied. Op 14 november 2019 heeft notaris Kruis-Sweere uit Noordwijk de stemmen geteld. De uitslag werd op dinsdag 19 november 2019 bekendgemaakt, direct na de collegevergadering waarin de wethouder het college op de hoogte had gesteld.

Geef een reactie