Renovatie hoofdgebouw provincie Zuid-Holland naar volgende fase

Deel dit artikel

De renovatie en verduurzaming van het hoofdgebouw van de provincie Zuid-Holland ligt op schema en in lijn met de verwachte begroting van het gehele project. Op dit moment is echter nog niet in te schatten welke effecten de coronacrisis uiteindelijk op het opleveringsschema heeft. Nu het pand gereed is voor fysieke sanering en verbouwing, start hoofdaannemer Kuijpers met de fase van de renovatie en verduurzaming.

Het onderzoeksrapport naar de, op basis van ouderdom van het gebouw te verwachten, aanwezigheid van asbest is recent aangeboden. De asbestbronnen zijn gelokaliseerd en geïnventariseerd. In de nu startende, volgende fase wordt het asbest gesaneerd, respectievelijk veiliggesteld. Na deze fase van asbestverwijdering start de daadwerkelijke renovatie en verduurzaming van het pand. Alle maatregelen die nodig zijn in het kader van de gezondheid en veiligheid van de werknemers worden in acht genomen en er wordt gewerkt volgens de geldende coronarichtlijnen.

Beschermd stadsgezicht
Het gebouw, een beschermd stadsgezicht uit de jaren ’70 naar ontwerp van architect Peutz, wordt de komende jaren gerenoveerd en verduurzaamd. Door het renoveren van het hoofdgebouw beschikt de provincie straks over een gebouw dat voldoet aan de eisen van de tijd. Het gebouw behoudt zijn architectonische kenmerken, maar is op het gebied van kantoorinnovatie uitgerust voor de toekomst.

Het gebouw huisvest (na de renovatie weer) de Statenvergaderzaal, de werkkamers voor het provinciebestuur, gedeputeerde staten en provinciale staten en overige werk-, evenementen- en ontvangstruimtes.

Duurzaam en energieneutraal
De modernisering en de renovatie zullen leiden tot een energieneutraal gebouw. Het project geeft daarmee invulling aan de ambitie van de provincie om al haar gebouwen klimaatneutraal te maken. De bij de renovatie vrijgekomen materialen worden voor zoveel mogelijk hergebruikt en het gebouw voldoet ook aan de eisen van duurzaamheid en de ambities voor energieverbruik.

Geef een reactie