Gemeenteraad Alphen aan den Rijn wil 5 miljoen bezuinigen

De raad wil hiervoor een pakket structurele maatregelen kunnen beoordelen tijdens de behandeling van de begroting 2021.

De gemeenteraad heeft met een meerderheid aan stemmen een motie, opdracht aan burgemeester en wethouders, aangenomen waarin wordt gevraagd om een pakket aan structurele bezuinigingsmaatregelen. Dit om de komende jaren degelijk financieel beleid te kunnen voeren.

De financiële situatie van Alphen aan den Rijn is nu goed, maar dat gaat veranderen. Het is erg onzeker hoeveel kosten de gemeente moet maken in het kader van de coronacrisis, en hoeveel hiervan door het Rijk wordt vergoed. Ook de geldelijke bijdragen van het Rijk staan onder druk, dit kan de komende jaren negatief uitpakken. Bovendien is nog helemaal niet duidelijk hoe groot de impact op het bedrijfsleven, verenigingen en inwoners is en hoeveel geld de gemeente hiervoor in moet zetten.

De motie is ingediend door de PvdA en gesteund door VVD, ChristenUnie, D66, GroenLinks, SP, SGP en DWB.

Geef een reactie