Centrummanagement Leiden presenteert actieplan

Deel dit artikel

De impact van de Coronacrisis blijft ook in het najaar en de komende winter enorm. Veel Leidse horecagelegenheden kunnen hun deuren nog niet openen en winkels missen veel bezoekers. Hoewel de stad de afgelopen maanden weer voorzichtig is opengegaan, blijft het noodzakelijk dat er wordt nagedacht hoe de Leidse binnenstadondernemers kunnen worden gesteund. Centrummanagement Leiden presenteert een achttal voorstellen waarmee Leiden ondernemend de coronawinter doorkomt en de economische schade zo veel mogelijk kan worden beperkt.

Afgelopen zomer presenteerde Centrummanagement samen met Leiden Marketing en het Leids Cultuurfonds het herstelplan ‘Zomer in Leiden, met afstand de beste’, met ideeën waardoor Leiden in dit bijzondere jaar toch een bruisende zomer kreeg. Voor het najaar en winter is het echter nodig dat er verder wordt nagedacht over maatregelen die ondernemers een steuntje in de rug kunnen geven. Daarom riep Centrummanagement de stad op om mee te denken voor een alternatieve invulling van de Winter Wonder Weken.

Een van de ideeën van een Leidse binnenstadbewoner was het creëren van winterterrassen: door de vergrote terrassen ook na 1 november toe te staan en in winterse sferen aan te kleden, zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk bezoekers de horeca op verantwoorde wijze kunnen bezoeken. Centrummanagement Leiden beloont de bedenker van dit idee met een Trakteerkaart ter waarde van €50. Op dit moment wordt er druk gewerkt aan het alternatieve programma voor de Winter Wonder Weken.

Daarnaast pleit Centrummanagement voor de terugkeer van de markt naar hartje Leiden, met eventuele uitbreidingen naar de Aalmarkt en Apothekersdijk. Door de pilot autoluw ook na 1 november door te laten gaan in dit gebied, ontstaat er daarnaast genoeg ruimte om bezoekers op een verantwoorde manier te spreiden. Tegelijkertijd roept Centrummanagement op om meer ‘kort-parkeer-plekken’ aan de rand van het kernwinkelgebied te creëren, zodat bezoekers voor een snelle boodschap niet te lang in de stad hoeven te blijven.

Er wordt echter ook ingezet op de langere termijn: Centrummanagement pleit voor een aanpak van langdurige leegstand en verloederde panden, waardoor de aantrekkelijkheid van de binnenstad verder wordt verbeterd. Daarnaast moet er een stimuleringsregeling komen die het verhuizen van winkels naar het kernwinkelgebied ondersteunt, zodat het winkelgebied in Leiden compacter een aantrekkelijker wordt.

Centrummanagement Leiden treedt samen met haar partners in overleg met de gemeente Leiden of en hoe deze wensen gerealiseerd kunnen worden. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat Leiden ook de komende ‘coronawinter’ goed doorkomt. Alle punten uit het Ondernemend de coronawinter door-plan zijn terug te vinden op www.centrumvanleiden.nl.

Geef een reactie