Esthetiek en kwaliteit in land, hout en water? GlasGroen natuurlijk!


Deel dit artikel

Land, hout en water. Dat is kort door de bocht gezegd waar GlasGroen zich al 50 jaar mee bezighoudt. Maar alleen deze omschrijving zou de waterbouwers en landschapsarchitecten van het familiebedrijf uit Noordwijkerhout ernstig tekort doen. Wat vader Gerard samen met zijn vrouw Tineke in 1970 begon, hebben zoon Ruud en zijn vrouw Rianne door de jaren heen flink weten uit te breiden. “We zijn gespecialiseerd in het meedenken met, adviseren over, ontwerpen en aanleggen van de buitenruimte zonder concessies te doen aan kwaliteit en esthetiek.”

Afgelopen juli had in het teken van ons 50 jarig bestaan moeten staan. Maar de komst van COVID-19 gooide roet in het eten en het jubileum van GlasGroen werd op een lager pitje gezet. “Wel hebben we alle medewerkers flink in het zonnetje gezet”, geeft Ruud aan, “en wordt dat feestje natuurlijk later gevierd.” Het laatste jaar staat sowieso in het teken van grootse uitdagingen “Eerst kregen we in onze sector te maken met PAS (stikstof) en daarna PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen), waardoor de bouw vertraagd werd en daarna kwam Corona. Al deze ontwikkelingen vragen natuurlijk veel meer energie en creativiteit van onze bedrijfsvoering: werk houden nu er haast geen aanbestedingen worden gedaan is prioriteit. Door de problematiek continu als uitdaging te zien, biedt dit meer en meer kansen. Bij ons zien we nu tijdelijk een verschuiving van enkele grote naar wat  kleinere projecten. Projecten die ontzettend uitdagend zijn. Door andere schaalgrootte en andere problematiek wordt door ons ook weer meer gedacht in niet voor de hand liggende oplossingen. 

GlasGroen zelf is in al die jaren gevormd tot wat het nu is. Ruud en Rianne, ambitieus als ze zijn, willen het bedrijf naar een hoger plan tillen. “We weten niet anders dan dat dit bedrijf altijd bezig is met verbeteren en innoveren. De dynamiek van ontwikkelingen in de markt heeft GlasGroen mee laten bewegen in het aanbieden van haar diensten. Dat zit in het bedrijf ingebakken. Dat was al zo toen mijn vader in 1970 vanaf verschillende locaties in De Zilk, Noordwijkerhout en Voorhout met het verkopen en verwerken van graszoden begon. Eerst verkocht hij veel in Duitsland voor de wederopbouw van dat land, later focuste hij zich op Nederland. Dat groeide al snel uit tot het ontwikkelen van complete sportvelden, waar ook al een stukje waterbouw bij kwam kijken. Toen de handel in graszoden terugliep door de toepassing van graszaden, is GlasGroen zich helemaal op de waterbouw gaan richten.”

Land, tuin, landschap en water

Gefascineerd door al dit werk vond Ruud het als kleine jongen al machtig interessant om met de ‘mannen’ mee te mogen en in het bedrijf bezig te zijn. “Zo wilde ik na mijn HAVO best een jaartje bij mijn vader werken.” Maar daarna stuurde deze Ruud terug naar de schoolbanken, waarop hij besloot de studie tuin- en landschapsinrichting te gaan doen. Hier ontmoette hij zijn grote liefde en toekomstige vrouw én compagnon Rianne die op dat moment juist de studie land- en watermanagement volgde. Zou het toevallig of juist voorbestemd zijn dat ze op dat moment ieder de studierichting van de ander zijn vakgebied aan het volgen waren? Deze ‘match made in heaven’ zou later nog van groot zakelijk belang blijken. 

Want waar Ruud calculeert, budgetteert, berekent en adviseert over oeverbescherming, houten terreininrichting en verkeersbruggen, ontwerpt Rianne gehele landschappen en kwalitatieve buitenruimtes. Een fantastische combinatie die het bedrijf een unieke positie op de markt geeft. “Waar onze waterbouwers oog hebben voor de natuur, kijken onze landschapsarchitecten naar de omgeving door de ogen van een waterbouwer. Zo kunnen we de ruimtelijke kwaliteit versterken vanuit diverse disciplines. Disciplines die op het eerste gezicht weinig minder met elkaar te maken lijken te hebben, maar die GlasGroen samensmelten tot schitterende eindproducten.” 

Hart voor de zaak

En dat bleek helaas al snel hard nodig. Hoewel Ruud na zijn studie vol in het bedrijf dook moest hij zich nog bewijzen en gewoon onderop beginnen. “Mijn vader kon heel moeilijk iets uit handen geven, maar toen hij in 2010 op vakantie ging, moest ik het maar laten zien van hem. Vanaf dat moment had ik zijn vertrouwen.” Maar daarna werd zijn vader ziek, overleed hij een jaar later en ging alles in een sneltreinvaart. “Ruud heeft toen alles heel snel moeten leren”, weet Rianne zich nog te herinneren van die hectische tijd waarin het bedrijf ook nog eens met een crisis te maken kreeg. “Maar dankzij onze medewerkers hebben we het gered. Zij hebben gezegd: wij steunen GlasGroen en we maken er het beste van. Het team heeft echt laten zien dat het hart voor de zaak heeft.”  

Gesteund door zijn team en ondanks de crisis besloot ondernemer Ruud juist vol op grote projecten te springen. “Dat konden we ook, want sinds Rianne 2015 een vaste kracht in de zaak is doen we inmiddels veel meer dan waterbouw alleen. Dat is direct ons voordeel. Wij kunnen goed meedenken met bestaande ontwerpen zodat er een buitenruimte ontstaat zonder concessies te doen aan kwaliteit en esthetiek. Als gemeentes alleen een partij voor de aanleg zouden inhuren, dan zouden ze de meest praktische oplossing geboden krijgen. Maar is dat ook de mooiste oplossing? Of een oplossing die omringende bewoners zouden willen? Met de ontwerpervaring van Rianne, die later haar master aan de Academie voor Bouwkunst haalde en voor diverse ministeries, provincies en gemeentes werkte, zit dat bij GlasGroen wel goed.   

Spin-in-het-web

Waar Ruud meer de budgetteerder, adviseur en bouwer is, is Rianne meer de bedenker en spin-in-het-web. “Mijn uitdaging?”, stelt Rianne zich de vraag. “Iedereen roept iets naar me en ik knoop alle belangen aan elkaar met een heldere strategie om een goede visie neer te leggen. Daarbij neem ik het landschap eromheen als uitgangspunt en praat ik met allerlei partijen. Zoals met een ontwerp voor een bank in Katwijk waar ik natuurlijk een geheel eigen invulling aan had kunnen geven. Maar ik wilde weten wat de bewoners zouden willen. Of het nu om een openbare ruimte gaat of een complete villatuin. Bij ons staat de gebruiker centraal.”   

Iets wat ook weer past in hun sterke sociale focus. “Zo sponsoren we diverse lokale buitensportverenigingen, sociale initiatieven en een gehandicaptenbus, maar ook bieden we werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en inspirerende stageplekken. Onze focus ligt op duurzaam met elkaar.” Daarnaast zijn ze bijzonder zuinig op hun personeel. “Zij zijn onze ruggengraat. Van onze voorman met jarenlange kennis tot een junior die met zijn nieuwe kennis het bedrijf verrijkt, allen hebben hart voor de zaak en liefde voor het vak. Met elkaar maken we mooiste projecten en hebben we de leukste herinneringen, een insteek die voor ons het allerbelangrijkst is. Zonder plezier met elkaar hadden we dit jubileum nooit kunnen halen.” 

Volgend level

Hoewel hun drie kinderen nog maar net naar de basisschool gaan, zien Ruud en Rianne de toekomst van het familiebedrijf met enthousiasme tegemoet. “We kunnen niet afdwingen dat ze het bedrijf gaan opvolgen, maar ze er wel enthousiast voor maken. Maar ook op andere manieren wordt gekeken hoe er weer een stap voorwaarts gemaakt kan worden. “Zo merken we dat we steeds vaker dat we gevraagd worden mee te denken vanuit onze expertise. Het stukje advies wordt steeds belangrijker. Bij opdrachtgevers zie je dat door de vergrijzing steeds meer geleund wordt op onze kennis. Maar ook door vooruit te lopen op de op stapel staande technische ontwikkelingen tillen we GlasGroen naar een hoger plan. Duurzaamheid en betrokkenheid vinden wij echter het meest essentieel in onze ontwikkeling. Door ons af te vragen wat duurzaam is en dit in te passen in onze adviezen, bedrijfsvoering en inkoop, willen wij de wereld verbeteren, door deze groen en leefbaar houden. Binnen het bedrijf wordt de verantwoording van onze enthousiaste medewerkers in te maken projecten steeds groter. Zowel buiten als binnen worden veranderingen doorgevoerd. Beslissingen en beleid wordt met en door elkaar gemaakt. Vooral deze beweging vind ik een kans in de uitdaging waar we straks met zijn allen voor staan. Ik ben ontzettend dankbaar en trots op de inzet en inbreng van onze medewerkers in dit proces. Ondanks dat we alweer 50 jaar bestaan, brengen we met deze gezamenlijke nieuwe inzichten GlasGroen naar het volgende level.’’ aldus Ruud Glas.

Glas Groen
Kerkstraat 27a
2211 RB Noordwijkerhout
T 0252 – 37 02 39
E info@glasgroen.nl
I www.glasgroen.nl 

Geef een reactie