Gemeente Leiden ondertekent City Deal

Deel dit artikel

Het Leidse stadsbestuur heeft ingestemd met deelname aan City Deal. Daarbij leggen de deelnemende steden, het Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar concrete afspraken vast om stedelijke vraagstukken aan te pakken. Het doel is de slagvaardigheid te vergroten door te leren van elkaars (lokale) aanpak.
‘In Nederland en ook in Leiden en de Leidse regio wordt de komende jaren flink gebouwd. Hierdoor staan we voor uitdagingen want de ruimte in onze stad is schaars’, schrijft de gemeente in een brief aan de gemeenteraad. ‘We willen Leiden leefbaar, duurzaam en bereikbaar houden. Dat doen we onder andere door onze wijken voor te bereiden op het veranderende klimaat waarbij het vaker hard regent en er veel droge, hete periodes zijn.’

De opgaven spelen tegelijkertijd, kosten veel geld en zorgen vaak voor extra ruimteclaims op de boven- en ondergrond. De uitdaging is om zoveel mogelijk opgaven te combineren. Dit om geld te besparen en de overlast voor de gebruikers in de stad zoveel mogelijk te beperken. Het zoeken naar oplossingen op deze vraagstukken staat centraal in de City Deal. Het ministerie van Binnenlandse Zaken faciliteert het proces en draagt financieel bij.

Leren van elkaars aanpak
In deze City Deal maken de deelnemers met elkaar concrete afspraken om deze stedelijke vraagstukken aan te pakken. Het doel is de slagvaardigheid te vergroten door te leren van elkaars (lokale) aanpak. Het initiatief voor de City Deal is afgelopen donderdag bij het symposium ‘Integrale Aanpak Openbare Ruimte’ bekrachtigd door vier steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Leiden) en twee ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit).

Na ondertekening van de deal wordt er met de deelnemende partners een actieprogramma opgesteld. Begin december volgt er dan een tweede tekenmoment waarbij andere partijen kunnen aanhaken. Vanaf 2021 start de uitvoeringsfase van de City Deal. De uitvoeringsfase beslaat naar verwachting zo’n vier jaar. De intentie is uitgesproken om halverwege deze periode een bestuurlijke bijeenkomst te houden om de resultaten te bespreken.

Geef een reactie