Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien, modellen, handelsnamen, merken en auteursrechten, zijn een waardevolle asset voor uw onderneming. U heeft er dan ook groot belang bij dat u uw intellectuele eigendomsrechten vrij van beperkingen en vrij van inbreuken kunt gebruiken. Adequate handhaving is dan ook gepast. Maar wat moet u nu doen?

Inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten
Vermoedt u dat er inbreuk wordt gemaakt op uw intellectueel eigendomsrecht(en)? Wacht niet te lang met het nemen van actie! In de eerste plaats kunt u zo veel mogelijk bewijs verzamelen dat u de rechthebbende bent en dat u met uw product, handelsnaam, merk en/of uitvinding als eerste op de markt was. Verzamel dan ook zo veel mogelijk bewijs van de inbreuk door eigen feitenonderzoek, bijvoorbeeld door schermafbeeldingen van websites te maken, testaankopen of zelfs een eigen marktonderzoek te doen. Dit bewijs kan dan door een juridische deskundige worden beoordeeld en kan worden bepaald of en in hoeverre sprake is van inbreuk, of er voldoende bewijs daarvan is, welke procedure mogelijk kan worden gestart, wat uw eventuele kansen daarbij zijn en welke strategie daarvoor kan worden ingezet.

Inbreuk door u
Ook als u ervan wordt beschuldigd inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van een ander, kunt u door eigen feitenonderzoek zo veel mogelijk bewijs verzamelen dat geen sprake is van inbreuk. Niet elk intellectueel eigendomsrecht is even sterk of geldig, zodat de bescherming daarvan kan worden ontkracht en de geldigheid kan worden aangevochten.

Dit kan door aan te tonen dat de producten, namen of merken niet op
elkaar lijken, de uitvinding geheel anders is of dat juist u eerder op de markt was met uw product, handelsnaam, merk en/of uitvinding. Ook nu zal een juridische deskundige aan de hand daarvan kunnen bepalen of en in hoeverre sprake is van inbreuk, wat uw eventuele kansen zijn bij een procedure, welk verweer kan worden gevoerd en welke strategie daarvoor kan worden ingezet. Zo kan een voorgestelde (minnelijke) regeling erg onredelijk zijn en veel verder gaan dan waartoe de houder van een intellectueel eigendomsrecht mogelijk recht op zou hebben.

Denk vooruit
Wordt er inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten gemaakt, of wordt u daarvan beschuldigd? Wacht niet te lang! Verzamel zoveel mogelijk bewijs en laat u vooral bijstaan door een juridische deskundige.

Tahir Bodha
Advocaat
La Gro Geelkerken advocaten
www.lagrogeelkerken.nl 

Geef een reactie