32 sollicitanten voor burgemeesterschap Voorschoten

Voor het burgemeesterschap van Voorschoten hebben 32 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting voor de zomer van 2021 in functie treden.

De sollicitanten – 16 mannen en 16 vrouwen – variëren in de leeftijd van 33 tot en met 61 jaar. Van de 32 sollicitanten zijn 17 sollicitanten wethouder dan wel burgemeester geweest, of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld. De overige sollicitanten komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Smit zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de Voorschotense gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens 2 kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature ontstond nadat toenmalig burgemeester van Voorschoten Pauline Bouvy-Koene wegens gezondheidsredenen stopte per 1 november 2020. Nadat bekend werd dat Bouvy-Koene per 1 november 2020 zou vertrekken, heeft Smit gesproken met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en vervolgens de minister geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten. Waarnemend burgemeester Charlie Aptroot blijft op zijn post tot het moment dat de nieuwe kroonbenoemde burgemeester in functie treedt.

Geef een reactie