Nieuw Duurzaamheidsprogramma Gemeente Alphen aan den Rijn

Deel dit artikel

Het college van Gemeente Alphen aan den Rijn heeft het nieuwe Duurzaamheidsprogramma 2021-2030 vastgesteld. Op 25 april wordt het programma in de raad besproken.
De stip op de horizon is een gemeente die in 2050 volledig energieneutraal, circulair en klimaatbestendig is en een diversiteit aan plant- en diersoorten biedt. We investeren in een duurzame toekomst voor de volgende generaties. Ons doel is een leefomgeving waarin inwoners gezond kunnen wonen, werken en leven. Hoe we dit willen bereiken hebben we uitgewerkt in ambities tot 2030 en een uitvoeringsprogramma voor de periode 2021-2023. Elke twee jaar actualiseren we dit uitvoeringsprogramma, zodat we kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en initiatieven uit de samenleving.

Rol van de gemeente

De gemeente speelt een cruciale rol in het verduurzamen van de leefomgeving. Wij zorgen voor het aanjagen van duurzame initiatieven, het letterlijk en figuurlijk creëren van ruimte en het meenemen van inwoners, bedrijven en organisaties bij de veranderingen die komen. Dit kunnen we als gemeente niet alleen, maar doen we samen met initiatiefnemers en belanghebbenden die het verschil kunnen en willen maken. 

Drie transities centraal

Het nieuwe Duurzaamheidsprogramma bestaat uit drie onderdelen, namelijk:
•    De energietransitie waarin energiebesparing, duurzame energieopwekking en -opslag, duurzame warmte en duurzame mobiliteit leidt tot minder CO2 uitstoot.
•    Klimaatadaptatie en biodiversiteit. Binnen dit thema richten we ons op aspecten als het voorkomen van wateroverlast en hittestress, het inspelen op droogte en bodemdaling en het stimuleren van diversiteit in planten en dieren. 
•    De transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie. In een lineaire economie winnen we grondstoffen, gebruiken die voor de productie van artikelen en gooien deze artikelen na gebruik weer weg. In een circulaire economie bestaat geen afval en gebruiken we grondstoffen telkens opnieuw. We gaan verantwoord om met schaarse grondstoffen, proberen CO2-uitstoot zoveel mogelijk te voorkomen en ontwikkelen nieuwe verdienmodellen.

Als Gemeente Alphen aan den Rijn willen we versneld groeien naar een groene, circulaire economie met nieuwe zakelijke kansen voor lokale ondernemers. We streven naar minder energieverbruik, minder overlast van klimaatverandering en minder afval. En juist naar meer duurzame opwek van energie, meer en diverser groen en meer hergebruik van materialen. Om dit waar te maken werken we intensief samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.
 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: