Is er nog een bedrijf na corona?

Bedrijven die getroffen zijn door de corona beperkingen hebben mogelijk gebruik gemaakt van de diverse steunpakketten. Door met name de vaccinaties is de verwachting dat er een versoepeling in de maatregelen te verwachten is. Bedrijven kunnen zich voorbereiden op meer economische normale tijden.

Licht in de tunnel?
Winkels mogen weer bescheiden open en ook de horeca mag weer gasten ontvangen op de terrassen. Binnen de evenementenbranche wordt ook meer ruimte gegeven om evenementen te organiseren. Het normaal is nog lang niet terug, maar bedrijven kunnen weer vooruit kijken. Hierbij is dikwijls een financiële ondersteuning nodig bijvoorbeeld voor de aanschaf van voorraden.

Steuninstrumenten verzachten de pijn
Veel bedrijven konden overleven dankzij de steunmaatregelen. Belangrijke impulsen zijn gegeven vanuit de NOW-regeling waarbij loonkosten voor personeel kon worden betaald en de TOZO regeling voor zelfstandigen. Ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten en de uitstelmogelijkheid van belastingen zijn veel gebruikte instrumenten.

Leningen specifiek voor corona
Voor ondernemers die financiële middelen nodig hebben is er de KKC regeling. Het Klein Krediet Corona is een lening tot maximaal 50.000 en bedoeld voor het Midden- en Kleinbedrijf waarbij de overheid voor 95% garant staat. De looptijd is maximaal vijf jaar met een vaste rente van 4 procent. Bedrijven dienen wel aan te tonen dat zij vóór de coronamaatregelen winstgevend waren en uitsluitend door de maatregelen verlies lijden.

Criteria zijn streng
De lening kan worden aangevraagd bij reguliere banken en instellingen die geaccrediteerd zijn. Ook hierbij zijn financiële gegevens van 2019 en 2020 nodig en een realistische verwachting van het bedrijf na de crisis. De ondernemer dient aan te geven welk bedrag nodig is en voor welke kosten de lening wordt gebruikt. In feite wordt gevraagd wat de impact is van de maatregelen en een prognose van de komende periode van 3 tot 6 maanden. Het onderzoek betekent wel dat er geen sprake is van een snel zakelijk krediet.

Er zijn meerdere corona gerelateerde kredieten. Zo biedt Qredits overbruggingskredieten en microkredieten aan tegen aangepaste voorwaarden. Voor starters zijn er speciale regelingen en met de BMKB-C regeling kunnen bedrijven leningen afsluiten zoals rekening-courant kredieten. Voor bepaalde sectoren zijn er specifieke kredietvormen zoals de cultuur, evenementen, landbouw en toerismebranche.


Geef een reactie