“Bouw-Klik zorgt dat bouwkrachten succesvol kunnen zijn”

Martijn Houwaard over werken in de bouw

Bouw-Klik is een platform voor meer dan zestig regionale bouwbedrijven en honderden bouwprofessionals, zowel zzp’ers als mensen die op zoek zijn naar een vast dienstverband. Aanbod van werk en de vraag ernaar komen samen bij Bouw-Klik; een soort uitzendbureau maar dan anders. Een interview met eigenaar Martijn Houwaard over zijn werk en zijn missie.

Wat is Bouw-Klik voor soort bedrijf?

Martijn Houwaard: “We zijn een dienstverlenend bedrijf met vijf medewerkers. Dagelijks zijn zo’n 100 tot 120 mensen ergens op een bouwplaats aan het werk die door Bouw-Klik zijn bemiddeld. We bieden een platform waar mensen die in de bouw willen werken, zich presenteren. De mensen in de uitvoering zijn belangrijke schakels in het bouwproces. Daar wordt nog weleens te weinig aandacht aan geschonken. Verder helpen wij om werken in de bouw positief in beeld te brengen: dat werken in de bouw interessant, divers en mooi is, ook voor vrouwen trouwens waarvan er veel te weinig zijn. Je creëert iets, op steeds wisselende locaties. Dat kan lang niet iedereen zeggen.”   

Hoe gaat Bouw-Klik te werk?

“We zijn geen headhunter voor hoger opgeleid personeel dat een hbo- of universitair diploma heeft, maar richten ons op uitvoerende medewerkers voor de flexibele schil van regionale bouwbedrijven, maar helpen ook om hun vaste kern te behouden of uit te breiden. Wij zijn de schakel tussen werkzoekende en werkgever of opdrachtgever. We richten ons op zelfstandigen maar ook op bijvoorbeeld oudere werknemers die via het UWV bij ons komen, of iemand die doordat zijn werkgever failliet is gegaan, op zoek is naar een baan. Iedereen die bij ons komt, heeft zo zijn wensen. Wij gaan voor hen op zoek en maken een match met een opdrachtgever, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de cultuur van het bouw-bedrijf. Er moet een klik zijn, vandaar de naam Bouw-Klik. We zetten de mensen voor wie we werk zoeken op de foto in hun werkomgeving, die we naar potentiële opdrachtgevers sturen. Zo krijgen ze een gezicht. Wij staan ook nadrukkelijk open voor zij-instromers die kansen zien om zich te ontwikkelen in de bouw”

“Verder nemen we al het administratieve werk uit handen zoals contracten, opdracht-bevestigingen en facturering. Dankzij een samenwerkingsverband met Werkprofs Uitzendbureau (personeel) en Mol Bedrijf & Financiën (zzp) krijgt iedere bouwprofessional op tijd zijn geld en is administratief alles helemaal op orde. Ook leren en ontwikkelen vinden we belangrijk. Voor iemand die zich in een bepaalde richting wil ontwikkelen, zoeken we een bouwbedrijf waar dat mogelijk is. Onze werkdag bestaat naast administratief werk op kantoor ook uit het bezoeken van de bouwplaats (natuurlijk zoveel mogelijk op de fiets) om te kijken hoe het gaat en houden continu contact met de bouwkrachten. Zo zorgen we dat mensen succesvol kunnen zijn in hun werk.”  

Hoe ben je in het dit vak terechtgekomen?

“Ik zit twintig jaar in dit vak. Het leuke van mijn werk is dat je met heel veel mensen op alle niveaus omgaat. Ik ben toevallig de bouw ingerold, al had mijn opa een flink plaatselijk aannemersbedrijf, dus wie weet zit het toch een beetje in mijn bloed. Ik ben eigenlijk opgeleid voor een beleids- en managementfunctie in de gezondheidszorg, maar aangezien bijna iedereen eerst in een beleidsfunctie terecht kwam en ik niet echt een beleidsman ben, heb ik mijn heil elders gezocht. Direct na mijn studie ben ik terechtgekomen bij een soortgelijk bedrijf als Bouw-Klik, dat landelijk actief was. Maar daar kwam het accent gaandeweg te liggen op de vraagsturing en werd minder aandacht geschonken aan de wensen van de bouwkracht wat betreft soort werk en met name ook gewenste reisafstand. Daarom ben ik zeven jaar geleden met Bouw-Klik begonnen. Bij ons denken we vanuit de mensen.” 

Jullie vinden regionaal werken belangrijk. Waarom?

“De nadruk ligt inderdaad op werk dichtbij huis. Je moet op de fiets naar je werk kunnen. Juist het regionale vinden we heel belangrijk, ook omdat er dan meer binding is. Bovendien is het duurzamer dan lang onderweg zijn met de auto. De fietser met een bouwhelm op is voor ons een symbool geworden, vandaar ook dat we de wielertocht Tour de Bouw organiseren (zie elders in dit blad, red.). Door te fietsen (of veel te bewegen) blijf je fit.” 

“Ik kan het belang van goede regionale bouwers niet genoeg benadrukken. Het zou doodzonde zijn als je voor de bouw van bijvoorbeeld vliegveld Valkenburg een landelijk bouwbedrijf kiest. Die schakelt vervolgens onderaannemers uit het hele land in die met busjes door het hele land crossen, terwijl er genoeg regionale bouwers zijn, al dan niet gebundeld zoals bij de wijk Duyfrak in Valkenburg is gebeurd. Dat is goed voor de werkgelegenheid en de binding in de regio. De gemeente Katwijk moet zich daar hard voor maken.” 

Wat zijn de grootste veranderingen in de bouw?

“Doordat bouwen tegenwoordig meer montagewerk en assemblage is geworden – denk aan gevels van woningen die kant-en-klaar worden aangeleverd – is de aard van het werk veranderd. De nadruk ligt tegenwoordig op samenwerking, goede communicatie en jezelf willen ontwikkelen. Je hebt mensen nodig die goed zijn in logistiek en monteren. Naast een groep allrounders die belangrijk zijn vanwege het overzicht in het bouwproces, heb je ook specialisten nodig voor de grote verscheidenheid aan timmer- en bouwwerk. Wij leveren moderne bouwkrachten waaraan bouwbedrijven behoefte hebben, vaak voor een bepaalde periode en in een bepaald specialisme, waarna ze weer doorgaan naar een collega-bedrijf uit de regio. Zo bouwen we samen een sterke regionale flexibele schil.” 

Tot slot: wat kan er beter op personeelsgebied?

“Er is behoefte aan flexibele werktijden en meer ruimte voor deeltijd. Het zou prettig zijn als daar meer ruimte voor is in de soms nog conservatieve bouwwereld. Dat zou het tekort aan mensen helpen opheffen en ook meer mogelijkheden bieden aan vrouwen, die nog te weinig voor een baan in de bouw kiezen, ook omdat dit niet al op jonge leeftijd op school wordt aangemoedigd. Daarnaast moeten we ook zij-instromers en buitenlandse bouwkrachten omarmen en opnemen in het bouwproces. Ook in deze groepen zijn genoeg echte vakmensen te vinden of personen die dat graag willen worden. Wij richten ons daarbij vooral op degenen die hier in de regio wonen of juist hier een toekomst willen opbouwen. Dit bevordert wederom de juiste klik en binding. Tot slot is van belang dat er meer aandacht is voor modulair leren en learning at the job om nieuwelingen in de bouw de kans te geven om zich te ontwikkelen tot waardevolle bouwkrachten.”

Bouw-Klik
De Hooge Krocht 2A
2201 TX Noordwijk
T (071) 207 32 60
E [email protected] 
I www.bouw-klik.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.