Pilot Ondernemersloket Circulaire Economie start in Alphen aan den Rijn

In 2019 zijn de eerste gedachten gevormd voor het organiseren van een pilot rond het opzetten van een Ondernemersloket voor het MKB in onze regio. Op basis van de bestaande contacten en de positieve attitude, is ervoor gekozen om de pilot te starten in de gemeente Alphen aan den Rijn.  

Het uiteindelijke doel is om door kennisuitwisseling, competentie-ontwikkeling en ondersteuning, MKB-ondernemers in Alphen te helpen bij de transitie naar een circulaire economie. Het idee is om hiervoor met relevante gebiedspartijen een loket, een kenniscentrum en netwerken te ontwikkelen en operationeel te maken en te houden. Om deze aanpak uit te proberen, wordt gedurende de periode oktober 2021 tot halverwege 2023 gestart met een pilot in Alphen.

In de pilot wordt gezocht naar de juiste vorm die zowel van toegevoegde waarde is voor de ondernemer die nog niet precies wat de circulaire economie inhoudt als de voor de ondernemer die wil weten welke kansen er zijn of hoe ze te verzilveren. Het Ondernemersloket moet daarbij ondersteuning gaan bieden in het vinden van de antwoorden of in het vinden van de nuttige verwijzingen.

Organisaties die bij de ontwikkeling en realisatie van het Ondernemersloket betrokken zijn: LEADER Holland Rijnland, gemeente Alphen aan den Rijn, Vereniging voor Ondernemers Alphen aan den Rijn, Economic Development Board Alphen aan den Rijn, Bibliotheek Rijn en Venen en het Wellant College.    

Wil jij meedenken of heb je tips of suggesties? Stuur deze dan naar [email protected]

Geef een reactie