Gemeente Katwijk verbindt zich aan Circulair West

De gemeente Katwijk is sinds kort ‘vriend van Circulair West’. Hiermee verbindt de gemeente zich voor de komende 3 jaar aan de stichting. De stichting Circulair West zet zich in om de economie in de regio sneller circulair te maken.

Circulair West is een stichting die is opgericht door een aantal bedrijven uit de Duin- en Bollenstreek (AW Groep, De Beelen Groep, HOEK, Ouwehand Bouw, Meerlanden en Timpaan), die zich bezig houden met maatschappelijke en duurzame opgaven. Leon van Ast is door hen aangesteld als aanjager en kwartiermaker. De stichting wil de ontwikkeling van de huidige economie naar een zogenoemde ‘circulaire’ of ‘kringloop’ economie versnellen, mede aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Door met elkaar de samenwerking te zoeken in zogenoemde icoonprojecten, dwars door verschillende sectoren heen, leren deelnemers wat wel en niet werkt door simpelweg ‘te doen’. Zo wordt toegewerkt naar een circulaire economie, waarin grondstoffen en materialen steeds opnieuw gebruikt worden en duurzaam worden geproduceerd. Wethouder Jacco Knape van de gemeente Katwijk: “Om onze gemeente toekomstbestendig te maken moeten we zorgen dat het milieu zo min mogelijk belast wordt. Het is daarom belangrijk om zo min mogelijk afval te maken, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. Op die manier ontstaat er een kringloop: een circulaire economie, waar geen afval bestaat, alleen nieuw te gebruiken grondstoffen. Samenwerking met andere partijen is hierin belangrijk. Via deze samenwerking binnen Circulair West kunnen koplopers, die toewerken naar een circulaire economie, zich verenigen en steeds meer partijen in hun netwerk aan de duurzame doelen verbinden”. Iedereen kan deelnemen aan stichting Circulair West: bedrijven, overheden, kennisinstellingen en (semi) maatschappelijke organisaties. Meer informatie over Circulair West is te vinden op www.circulairwest.nl

Geef een reactie