Nieuwbouw ‘Rijnhavengebied’ Alphen aan den Rijn

In het Rijnhavengebied in Alphen aan den Rijn is opnieuw woningbouw gepland. Het gaat om Kop West met vier bouwblokken met in totaal driehonderd woningen. Het ligt in de bedoeling dat meer dan de helft goedkopere woningbouw wordt.

Op de locatie Hoorn 75 tot en met 79 en Ondernemingsweg 1a, op dit moment een braakliggend terrein, wordt een gemengde inrichting met woningbouw en bedrijfsruimte gepland. De bouwlocatie Kop West ligt tegenover de Rijnhavenbrug aan de westkant van de haven. De plannen voor bebouwing aan de overkant van de Hoorn langs de Oude Rijn sluiten hierop aan.

Het is de bedoeling dat in de vier appartementencomplexen 25 procent wordt gereserveerd voor sociale huurwoningen, 20 tot 30 procent wordt middenduur waarvan de helft in het goedkopere segment en de rest wordt vrije sector. Daarnaast is circa 15.000 vierkante meter bestemd voor bedrijven. De bedrijfsruimten sluiten aan op de bestaande bedrijven en vormen een buffer tussen het industriegebied en de woonomgeving.

De vier in hoogte verschillende bouwblokken zijn allemaal voorzien van een groene binnenplaats en eigen parkeerplaatsen. Tussen de complexen lopen boardwalks, steigers die het water met het land verbinden. Langs de buitenranden wordt ingezet op hoogbouw van circa acht verdiepingen, het hart van de complexen is voor gezinswoningen.

Om de bouwlocaties Kop West en Qbic aan weerszijden van de Hoorn te ontsluiten wordt de bestaande kruising met de Energieweg vervangen door een rotonde.

Geef een reactie