Nieuwbouwplannen Van Rhijn Projectontwikkeling in De Zilk

Van Rhijn Projectontwikkeling heeft plannen voor een nieuwbouwwijk in De Zilk. In “Duinpoort” zou ruimte zijn voor zo’n 400 woningen voor verschillende doelgroepen.

Van Rhijn is sinds enkele jaren eigenaar van de beoogde bouwlocatie en wil het plan verder ontwikkelen in samenspraak met de bewoners van De Zilk. Woningstichting Sint Antonius van Padua heeft al aangegeven de sociale woningen in het plan te willen realiseren.

Probleem is dat “Duinpoort” buiten het Bestaand Stads- en Dorpsgebied (BSD) ligt. Hierdoor kan de gemeente niet meegaan in de ontwikkeling, tenzij de provincie Zuid-Holland hiervoor toestemming verleent. De provincie wil het plan nader beoordelen als de gemeente Noordwijk daartoe een verzoek indient.

Geef een reactie