Zuid-Holland steunt Groene Stad Challenge

Ook de provincie Zuid-Holland zet in op vergroening van de leefomgeving. Daarom steunt de provincie het initiatief voor de Groene Stad Challenge en stelt de provincie 25.000 euro beschikbaar om 20 gemeenten te ondersteunen in de deelname.

Groene Stad Challenge

Gemeenten die deelnemen aan de Challenge worden 3 jaar gemonitord in hun vergroening en krijgen advies hierover. Gedeputeerde Meindert Stolk (Gezond en Veilig): “Meer groen in de stad draagt bij aan een gezonde leefomgeving. Daarom maken we daar werk van, samen met onze partners zoals gemeenten. Deze bijdrage geeft hier een extra impuls aan. Op naar een groeiend netwerk rondom gezonde, groene steden.”

“Door tijdens de challenge te monitoren kunnen we gemeenten optimaal ondersteunen bij het vergroenen van de leefomgeving. Ook bij diverse grote binnenstedelijke bouwopgaven”, vult gedeputeerde Anne Koning (Wonen) aan.

De Zuid-Hollandse gemeente Zoeterwoude heeft zich als een van de eerste gemeenten opgegeven voor de challenge. Wethouder Ruud Bouter vertelt waarom: “We hebben de ambitie om te behoren tot de top-20 van groenste gemeenten van Nederland. De groene leefomgeving is een belangrijk onderdeel van deze doelstelling. We zetten in op vergroening van de openbare ruimte én van particuliere tuinen. Dat heeft een positief effect op onze CO2-uitstoot, op klimaatadaptatie en op de gezondheid en de geluksbeleving van onze inwoners. Ik wil graag alle andere gemeenten uitdagen om mee te doen met de Groene Stad Challenge. Vanwege de toename van de verstedelijking is het echt heel erg belangrijk dat we gaan vergroenen. En daar hebben we alle gemeenten, bedrijven en inwoners bij nodig!”

Naast Zoeterwoude hebben ook de Zuid-Hollandse gemeenten Zwijndrecht, Dordrecht, Rijswijk, Maassluis en Westland zich al aangemeld voor de challenge. De provincie Zuid-Holland daagt alle andere gemeenten in de regio uit om zich in te schrijven voor de tweede inschrijfronde van de Groene Stad Challenge zodat zij ook kunnen profiteren van de inzichten en kennis die de Groene Stad Challenge oplevert.

Geef een reactie