Strandpaviljoens mogen nog één keer overwinteren van Rijnland

In 2020 overwinterden strandpaviljoens op het strand in het gebied van Rijnland. Dit mocht eenmalig omdat horecaondernemers, in verband met de coronamaatregelen, hun paviljoens maar beperkte tijd konden openen. Ook in 2021 bleven de coronamaatregelen lange tijd gelden, waardoor paviljoens wederom de deuren moesten sluiten. Het bestuur van Rijnland heeft daarom besloten om in 2021 de overwintering van strandpaviljoens nog één keer toe te staan.

Waterveiligheid en zandverstuiving

De paviljoens zijn ook al in de winter van 2020/2021 blijven staan. Daarom is het nodig dat Rijnland kritisch kijkt naar wat nog een jaar overwinteren betekent. Zowel voor de vitaliteit van het duin, als de mogelijkheden voor het meegroeien met de zeespiegelstijging. Hoogheemraad Bas Knapp is blij met het besluit: “Deze pandemie heeft op iedereen effect. Als waterschap heeft waterveiligheid onze absolute aandacht. Het is daarom niet vanzelfsprekend dat paviljoens zomaar kunnen overwinteren. Zand moet de ruimte hebben om aan te kunnen stuiven, zodat de duinen kunnen groeien, dit is van belang om het land te beschermen tegen de stijgende zeespiegel. Als paviljoens het hele jaar op het strand blijven staan gebeurt dat onvoldoende.”

Voorwaarden overwinteren strandpaviljoens

Het overwinteren van de paviljoens is toegestaan onder een aantal voorwaarden. Eén hiervan is dat paviljoens, bij wederopbouw in 2023, enkele meters verder uit de duinen geplaatst worden. Zo komt er achter het paviljoen ruimte voor het zand om te stuiven en kunnen de duinen aangroeien. Dit is van groot belang voor het in stand houden van een robuuste kustverdediging. Het vraagt echter wel maatwerk per paviljoenhouder. Een andere voorwaarde is dat de paviljoens kunnen overwinteren, maar exploiteren is verboden.

Toekomstbestendige zeewering

De komende decennia werken overheden samen met paviljoenhouders aan een blijvend toekomstbestendige zeewering. Zo zet het Rijk al geruime tijd in op de verbreding van het strand door het opspuiten van zand. De waterschappen werken aan het versterken van de duinen. Deze ontwikkeling slaagt alleen als ook paviljoenhouders, net als in andere waterschappen, periodiek in de richting van de zee verplaatsen.

Geef een reactie